Zorgtraject longkanker

Multidisciplinair overleg, MDO

Tijdens uw hele zorgtraject komen alle betrokken specialisten bijeen op een vast moment, het MDO. Het MDO wordt zeer nauwkeurig voorbereid. Tijdens het overleg worden de onderzoeksresultaten en het behandelplan besproken. Per patiënt geven de specialisten een behandeladvies. De uitslag van het MDO wordt met u en uw naasten besproken op de polikliniek. Het MDO vindt 1 keer per week plaats.

Meer onderzoek bij diagnose longkanker

Als is vastgesteld dat de afwijking kwaadaardig is, kan behandeling nodig zijn. Voordat uw longarts kan bepalen welke behandeling u krijgt is meer onderzoek nodig. Hij moet een beeld hebben van:

 • de grootte van de tumor
 • de mate van doorgroei in het omliggende weefsel
 • de aanwezigheid van uitzaaiingen

Combinatie van behandelingen

Veel mensen met longkanker krijgen een combinatie van de genoemde behandelmethoden. De keuze en de volgorde van de verschillende behandelingen is onder meer afhankelijk van: 

 • de kenmerken van de tumor
 • het stadium van de ziekte
 • uw leeftijd

Mensen betrekken bij de zorg

CWZ wil mensen meer en actiever betrekken bij de ziekenhuiszorg. Want patiënten willen graag de regie hebben als ze dat kunnen en willen. Het betekent dat we moeten kijken wat iemand nodig heeft. Ons verplaatsen in de ander. In gesprek gaan en goed luisteren. Juiste informatie geven en tijd nemen voor vragen. Samen beslissen over de behandeling. Maar ook feedback benutten om zorg en service te verbeteren. 

Klink hier voor meer informatie.

Een vast aanspreekpunt

Tijdens uw hele zorgtraject is er altijd een vast aanspreekpunt: de verpleegkundig consulent longoncologie. U kunt met al uw vragen bij haar terecht.

 • zij regelt de onderzoeken
 • ze geeft aanvullende informatie over de behandelingen
 • ze geeft begeleiding van de nazorg
 • ze verleent psychosociale ondersteuning

Telefoon: 024 365 82 40 (8.30 tot 17.00 uur)
Email: longoncologie@cwz.nl

Huisarts goed geïnformeerd

De huisarts wordt op alle belangrijke momenten geïnformeerd:

 • na kennismaking met verpleegkundig consulent longoncologie
 • als u de diagnose longkanker krijgt
 • als het behandelplan vast staat
 • na de eerste chemokuur
 • de operatie
 • na het zorggesprek

Spanning en onzekerheid

Het kan enige tijd duren voordat u alle noodzakelijke onderzoeken heeft gehad en de aard en het stadium van uw ziekte bekend is. Waarschijnlijk heeft u vragen over de aard van uw ziekte, het mogelijke verloop daarvan en de behandelmogelijkheden. Vragen die tijdens de periode van onderzoeken nog niet te beantwoorden zijn.

Dat kan spanning en onzekerheid met zich meebrengen, zowel bij u als bij uw naasten. De doktersassistenten geven u voorlichting over de onderzoeken en geven u folders mee. 
Mocht u toch vragen hebben, neem dan contact op met de verpleegkundig consulent longoncologie.