Sliktraining en -advies

Wat is een slikstoornis?

De medische term voor een slikstoornis is dysfagie. Iemand met een slikstoornis kan niet goed slikken. Sliktraining kan u hierbij helpen.

Sliktraining

De logopedist geeft u oefeningen om de spieren mond en het halsgebied beter te gebruiken. Ook kunnen er verschillende hoofdhoudingen worden geoefend of voedingsaanpassingen worden geadviseerd. Samen met uw logopedist gaat u werken aan een veilige slik.

Waar gebeurt de begeleiding van een slikstoornis?

De behandeling van mensen met een slikstoornis gebeurt aan het bed of op de afdeling logopedie.

Adviezen bij een slikstoornis

Er zijn enkele algemene adviezen voor een slikstoornis:

  • eet in een rustige omgeving zonder afleiding
  • zorg dat u in de juiste houding zit, dat wil zeggen: rechtop met uw kin iets naar uw borst wijzend
  • eet en drink niet tegelijkertijd
  • neem niet te grote happen/slokken
  • sluit uw lippen goed als u een hap of slok hebt genomen
  • houd uw hoofd niet achterover bij het drinken, dat vergroot de kans op verslikken

Andere behandelingen

  • soms kan een ergotherapeut u helpen in het adviseren van bepaald bestek en/of servies
  • een diëtist kan u adviseren omtrent andere bijvoeding, wanneer u ten gevolge van de slikstoornissen een te lage intake hebt

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team logopedie.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.