Logopedie

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraak maken logopedie

Als u onder behandeling staat van een CWZ-dokter, kan hij een afspraak bij de afdeling logopedie aanvragen. Wij behandelen ook patiënten op de polikliniek, op verzoek van een CWZ-dokter. 

Afspraak afzeggen of wijzigen

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Onderzoek en behandeling op polikliniek

Bepaalde patiënten worden op de afdeling logopedie onderzocht en/of behandeld, terwijl zij niet zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een CWZ-dokter verwijst hen dan naar ons door. Dit geldt o.a. voor patiënten met stemproblemen, slikproblemen, perifere aangezichtsverlamming, geriatrie, ziekte van Parkinson, voedingsproblemen en taal- en spraakproblemen bij kinderen.

Bereikbaarheid

 

Afdeling
Logotherapie C18, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 84 80

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur

Poliklinische revalidatiebehandeling

Bij neurologische aandoeningen en handletsels kan de revalidatiearts een behandeling in gang zetten. De patiënt krijgt dan hulp van een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit: een fysiotherapeut, een logopedist, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een revalidatiearts. De revalidatiearts bepaalt welke therapie voor de patiënt nodig is.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
K
L
V