Neusamandelen verwijderen

Bij ernstige klachten kan het een oplossing zijn om de amandelen weg te halen. 

Vroeger werden bij veel mensen de amandelen weggehaald. Tegenwoordig gebeurt dat alleen bij ernstige klachten zoals ademhalingsproblemen of chronische neusklachten.

Toon meer

Het verwijderen van de neusamandelen gebeurt onder narcose.

Waar vindt keelamandelen verwijderen plaats?

Bij volwassenen worden de amandelen verwijderd op de operatiekamer. Bij kinderen gebeurt dit op de kinderdagunit.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team kno polikliniek.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.