Keelamandelen verwijderen

Alleen bij ernstige klachten worden de amandelen weggehaald. Bijvoorbeeld wanneer iemand ademhalingsproblemen krijgt of vier keer per jaar of vaker een keelontsteking heeft

Vroeger werden bij veel mensen de amandelen weggehaald. Tegenwoordig gebeurt dat wat minder. Het verwijderen van de keelamandelen gebeurt onder narcose.

Waar vindt het verwijderen van de keelamandelen plaats?

Bij volwassenen worden de amandelen verwijderd op de OK (operatiekamer). Bij kinderen gebeurt dit op de kinderdagunit.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team kno polikliniek.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.