Kijkoperatie knie

Met een kijkoperatie kijkt de arts in uw knie.

De bedoeling is echter om niet alleen in de knie te kijken, maar ook om een behandeling uit te voeren als dit mogelijk is. Met een kijkoperatie zal u over het algemeen sneller herstellen dan bij een gewone ‘open’ operatie.

Hoe gaat een kijkoperatie van de knie?

Eerst wordt u onder narcose (u bent dan helemaal verdoofd) gebracht of krijgt u een ruggenprik (uw benen zijn dan verdoofd). Bij een kijkoperatie kijkt de orthopedisch chirurg met een artroscoop (een soort kijkbuis) in uw knie. Via een camera, die op de artroscoop is aangesloten, kan hij op een monitor de knie bekijken. Hij maakt 3 kleine sneetjes van ongeveer 1 centimeter in de huid. Via het 1e sneetje gaan de artroscoop en vocht naar binnen. Het 2e sneetje zorgt voor de afvoer van het vocht. Via het 3e sneetje brengt de chirurg instrumenten in de knie. Met deze instrumenten kan de arts een behandeling uitvoeren. Ook kan hij de knie van binnen schoonmaken. De kijkoperatie zal, afhankelijk van de behandeling, ongeveer 15 minuten duren.

Na de operatie kunt u op dezelfde dag al weer naar huis. U mag dan meteen rustig starten met bewegen, zoals lopen. Als u daar nog moeite mee heeft kunt u de eerste dagen met krukken lopen. Bouw dit rustig op. Wacht met sporten totdat u geen pijn meer heeft bij uw dagelijkse bewegingen. De herstelperiode is voor iedereen verschillend. Uw arts vertelt u meer over uw persoonlijke situatie.

Wanneer krijgt u een kijkoperatie van de knie?

Een kijkoperatie kan nuttig zijn bij verschillende aandoeningen. De veelvoorkomende zijn een beschadigde meniscus, beschadigd kraakbeen, gewrichtsmuizen en gescheurde kruisbanden.

Waar gebeurt een kijkoperatie van de knie?

CWZ heeft een landelijk expertisecentrum voor knieklachten. U wordt behandeld op de dagbehandeling of de verpleegafdeling orthopedie. De operatie vindt plaats in de operatiekamer.

CWZ Zorgapp

Deze behandeling staat in de CWZ Zorgapp. De gratis app geeft u alle belangrijke informatie over de behandeling. De app kan u ook berichten en herinneringen sturen op het moment dat bepaalde informatie voor u belangrijk is.

Downloaden
Ga naar de App Store of Google Play en zoek op: 'CWZ Zorgapp' om de app te downloaden.

Folder

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team knie expertisecentrum.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.