Klinische neurofysiologie

Klinische neurofysiologie is de onderzoeksafdeling van de neurologie. Hier gebeuren onderzoeken naar de werking van hersenen, ruggenmerg, zenuwen, spieren en zintuigen. Ook kan de afdeling de doorstroming van de bloedvaten naar en in de hersenen meten. Verder doet de afdeling onderzoeken naar de werking van de zintuigen (oog, oor, evenwichtsorgaan).

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De behandelend arts vraagt het onderzoek aan en geeft u er mondelinge informatie over. De afspraak wordt voor u gemaakt en ook een afspraak voor de uitslag. Vaak krijgt u een folder mee of deze krijgt u toegestuurd met de oproep voor de afspraak. We proberen de afspraken zoveel mogelijk te combineren. Dat hoeft u onnodig vaak naar CWZ te komen.

Afspraak afzeggen of wijzigen 
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

  • Neem uw afspraakbrief en registratiekaart mee.
  • Meldt u bij de balie op de afdeling.
  • Neem plaats in de wachtkamer.
  • Een laborant roept u op voor het onderzoek.
  •  Meestal doet de laborant het onderzoek. Sommige onderzoeken zoals EMG doet de klinisch neurofysioloog of arts-assistent neurologie.
  • De klinisch neurofysioloog beoordeelt het verslag met de onderzoeksresultaten.

Uitslag van het onderzoek

U krijgt de uitslag te horen van de dokter die het onderzoek heeft aangevraagd. Dit zal zijn bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek of via een telefonisch consult.

Bereikbaarheid

Afdeling
Klinische neurofysiologie KNF C05, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 83 35  (van 8.30 - 16.30 uur)

Openingstijden
8.30 tot 16.30 uur