Interne geneeskunde polikliniek

Op de polikliniek interne geneeskunde houden dokters en verpleegkundigen spreekuur. U kunt hier terecht bij aandoeningen aan de inwendige organen.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar de polikliniek. U ontvangt schriftelijk of telefonisch een afspraak. Voor bepaalde ziektebeelden is vooraf onderzoek nodig. In dat geval krijgt u bij de schriftelijke bevestiging de formulieren voor het onderzoek toegestuurd.

Polikliniek CWZ Waalspong (Oosterhout)
Iedere week is er een internist op de polikliniek CWZ Waalsprong aanwezig. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt.

Polikliniek CWZ Druten
Iedere week is er een internist op de polikliniek CWZ Druten aanwezig. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek interne geneeskunde A70, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 00 
Bereikbaar van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur

Openingstijden
8.00 tot 17.00 uur

Gang van zaken polikliniek interne geneeskunde

 • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een meldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
 • De arts roept u binnen in de spreekkamer. Hij stelt u vragen over uw klachten (anamnese). Zonodig doet hij lichamelijk onderzoek. Daarna bepaalt hij het vervolg.
 • Als er onderzoeken nodig zijn, neemt de doktersassistente deze met u door. U maakt de afspraken voor dit onderzoek zelf of zij maakt de afspraken voor u. Ook krijgt u informatie mee. We proberen de onderzoeken achter elkaar te plannen. Dan hoeft u niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft te komen. Wij houden rekening met uw wensen.
 • Bij bepaalde aandoeningen krijgt u een combinatieafspraak. U krijgt dan eerst het onderzoek en aansluitend komt u op de polikliniek voor de uitslag.
 • Als een opname nodig is, gaat u na het bezoek aan de dokter meteen naar de verpleegkundig zorgcoördinator. Zij geeft u informatie over de opname.

Onderzoek in ander ziekenhuis alleen op medische indicatie

Regelmatig laten CWZ-patiënten onderzoek (bloedafname of röntgenfoto’s) doen in andere ziekenhuizen. Bijvoorbeeld omdat dat andere ziekenhuis dichter bij huis is. Heel begrijpelijk, maar niet handig. Het is beter dat álle onderzoeken in CWZ gebeuren. Waarom?

 • De behandelend specialist is dan sneller op de hoogte van de uitslagen.
 • Bovendien zijn de uitslagen direct in het digitale systeem opgenomen. Zo kan de specialist het beloop van de ziekte beter volgen.
 • Het kost extra tijd om de uitslagen van een ander ziekenhuis in het CWZ-systeem in te voeren.
 • De kosten van onderzoek zijn hoger in een ander ziekenhuis, in tijden van bezuinigingen is dat zonde.

Daarom zal CWZ onderzoek in andere ziekenhuizen alleen toestaan op medische indicatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
D
E
 • Esselink, A.C.
  Internist/vasculair geneeskundig/diabetoloog/ klinisch farmacoloog
I
J
L
M
O
P
R
S
V