Intensive care IC

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Wie zijn we?

Op de intensive care (IC) werken intensivisten en intensive care-artsen. Samen met de verpleegkundigen zorgen zij voor 24-uurszorg op de IC. Bij de behandeling van de patiënt zijn meestal nog meer specialismen betrokken. Iedere dag hebben deze betrokken artsen een gezamenlijke patiëntenbespreking.

Wat doen we?

De intensive care (IC) is voor patiënten die in een levensbedreigende toestand verkeren en/of bij wie vitale functies, zoals bloedsomloop en ademhaling, intensief bewaakt, behandeld of overgenomen moeten worden. Dit kan zijn na een grote operatie, maar ook na een ernstig ongeval of bij een levensbedreigend ziekteverloop. Lees hier het verhaal van een patiënt met tijdelijke verlamming.

Patiëntenkamer IC CWZ Nijmegen

Patiëntenkamer

Elke patiënt heeft een eigen kamer. Er staan hier veel apparaten. Lees meer >

Bezoek welkom

Wij streven naar ruime bezoektijden én voldoende rust voor de patiënt. Lees meer >

De VoICe-app helpt de patiënt communiceren op IC CWZ Nijmegen

Communicatie

Communicatie met de patiënt en de familie krijgt veel aandacht. Lees meer >

Contact

Telefoon
024 365 75 60 

Intensive Care (IC)
C38

Adres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Contact
Naar contactformulier

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team ic researchafdeling.

U kunt met dit specialisme te maken krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met de volgende behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met de volgende verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met deze zorgprofessionals. Dit hangt af van uw situatie.

C
F
G
H
L
P