Hoge bloeddruk spreekuur

Op de polikliniek interne geneeskunde is een speciaal spreekuur voor patiënten met hoge bloeddruk. De internist doet onderzoek en behandelt u.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Gang van zaken

 • U laat ongeveer een week voor uw afspraak bloed afnemen en u levert urine in zodat dit alvast onderzocht kan worden.
 • Bereid u goed voor zodat u vragen kunt stellen. Neem eventueel iemand mee.
 • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een meldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
 • De arts roept u binnen in de spreekkamer.
 • De arts stelt u vragen over uw klachten (anamnese).
 • Hij doet lichamelijk onderzoek en bespreekt met u de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek.
 • Afhankelijk van de uitkomsten spreekt u eventueel aanvullend onderzoek af. Samen bepaalt u het vervolg en de behandeling.
 • Het onderzoek naar en behandeling van hoge bloeddruk doet de internist samen met een verpleegkundig specialist. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt doen om invloed te krijgen op uw bloeddruk en andere risicofactoren voor hart en vaatziekten. En hoe u de behandeling kunt inpassen in uw dagelijks leven.

Contact

Telefoon
024 365 82 00 (van 8.30 - 17.00 uur)

Openingstijden
8.00 tot 17.00 uur

Afdeling
Polikliniek interne geneeskunde A70, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Contact
Naar contactformulier

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
 • Boom, M.
  Verpleegkundig specialist interne geneeskunde
D
I
M
S
 • Steveninck, J.
  Gespecialiseerd verpleegkundige chronische nierschade en hoge bloeddruk
V