Hoestspreekuur

Op het hoestspreekuur komen patiënten waarbij geen oorzaak is gevonden voor het hoesten of waarbij de behandeling voor het hoesten niet helpt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de KNO-arts of de MDL-artsen van CWZ.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar het spreekuur. Bel de poli longziekten voor een afspraak.

Afspraak afzeggen of wijzigen 
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

  • Neem altijd uw medicijnen en toedieningshulpmiddelen mee (met het registratieformulier).
  • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een meldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
  • De verpleegkundige roept u binnen in de spreekkamer.

Bereikbaarheid

Afdeling
Hoestspreekuur, polikliniek longziekten B70, melden bij meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 40 (van 8.30 - 17.00 uur, tussen 12.00 - 12.30 doorgeschakeld naar antwoordapparaat)

Fax
024 365 81 00

Openingstijden
maandag t/m vrijdag geopend (van 8.30 - 17.00 uur)

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.