Hartfalenpoli

Op de polikliniek hartfalen begeleiden verpleegkundigen patiënten met hartfalen. Het spreekuur is onderdeel van de polikliniek cardiologie.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De cardioloog verwijst u door naar dit spreekuur tijdens of na de opname. U krijgt een brief met een afspraak. 

Afspraak opzeggen of wijzigen 
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk op. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken polikliniek hartfalen

 • U meldt zich bij de inschrijfbalie van de polikliniek cardiologie.
 • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
 • Als u aan de beurt bent haalt de verpleegkundige u op.
 • Tijdens het gesprek bespreken we hoe het met u gaat. U krijgt informatie en kunt vragen stellen.
 • U krijgt een lichamelijk onderzoek.
 • De hartfalenmedicatie wordt (opnieuw) ingesteld.
 • Na afloop maakt de verpleegkundige een vervolgafspraak met u.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek hartfalen cardiologie B18-12, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 89 80 (op werkdagen van 9.00-11.00 uur en van 14.00-16.00 uur)

Openingstijden
Op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur

Contact
Naar contactformulier (niet voor afspraken afzeggen)

Meer over polikliniek hartfalen

Begeleiding hartfalen thuis

Het hartfalenteam bekijkt of patiënten thuis begeleid kunnen worden. Daarvoor werken ze nauw samen met huisartsen en gespecialiseerde thuiszorgverpleegkundigen.

 

Team hartfalen

Op de hartfalenpolikliniek is al jaren een verpleegkundig specialist werkzaam, samen met 4 hartfalenverpleegkundigen.

 • Mw. G. van Til, verpleegkundig specialist / hartfalenverpleegkundige
 • Mw. K. van Zutphen, verpleegkundig specialist in opleiding / hartfalenverpleegkundige
 • Mw. J. Kloek-Verweij, hartfalenverpleegkundige
 • Mw. I. Cillessen, hartfalenverpleegkundige
 • Mw. I. Bosman, hartfalenverpleegkundige.

Verpleegkundig specialist hartfalen

Dit is een verpleegkundige die na een intensieve masteropleiding in dit deelgebied van de cardiologie werkt. Zij brengt veel kennis en ervaring mee. Ze is bevoegd om ook medische zorg uit te voeren, zoals lichamelijk onderzoek en het bepalen van het beleid.

 

Hartfalenverpleegkundigen

Deze gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen hebben veel kennis over en ervaring met hartfalen. Ze zijn bevoegd om ook medische zorg te verrichten en spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van mensen met hartfalen thuis:

 • verrichten lichamelijk onderzoek
 • leren de patiënt om zo zelfstandig en goed mogelijk om te gaan met de aandoening 
 • spelen een belangrijke rol bij het zorgvuldig ophogen van de hartfalenmedicatie.
 • houden zelfstandig spreekuur
 • bespreken elke week de patiënten met de cardioloog

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

J
R
T