Resultaten

Resultaten oncologische zorg in CWZ

Wij vinden het belangrijk om patiënten en hun naasten meer inzicht te geven in de resultaten van onze oncologische zorg en de mate waarin zij tevreden zijn over onze zorg. Deze informatie wordt in Nederland nauwkeurig geregistreerd door externe instanties. Daardoor kunnen we onze zorg vergelijken met het gemiddelde van andere ziekenhuizen in Nederland en binnen Santeon.

Santeon
CWZ werkt in samenwerkingsverband met de Santeon ziekenhuizen. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. We maken hierbij gebruik van de Value-Based Health Care methode. In dit model werken artsen en behandelteams van de zeven Santeon ziekenhuizen structureel samen om van elkaar te leren, uitkomsten, kosten en processen te verbeteren en de verbeterpunten uiteindelijk te implementeren in de eigen ziekenhuizen. Hierdoor kunnen we binnen CWZ sneller en beter verbeteren, iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt.

Vooralsnog gaat het om informatie over borstkanker, darmkanker, longkanker en prostaatkanker.