Pols scaphoidbreuk

Wat is een scaphoidfractuur?

Scaphoidfractuur is de medische naam voor een breuk van het pols botje (scaphoid). Van alle breuken in de pols komt deze het meest voor en bij twee derde van de scaphoidfractuur zit de breuk in het middelste deel van dit botje. Meestal ontstaat de breuk door een val op de binnenzijde van de uitgestrekte hand. 

Meer over scaphoidfractuur

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team fysiotherapie.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.