Parkinson, ziekte van

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een aandoening waarbij zenuwcellen versneld afsterven in een bepaald hersengebied (de substantia nigra, oftewel de zwarte kern). Deze zenuwcellen (neuronen) produceren de chemische stof dopamine. Wanneer een bepaald percentage neuronen is afgestorven, ontstaan klachten en symptomen vanwege een tekort aan dopamine.

Meer over de ziekte van Parkinson

De Parkinson Vereniging helpt mensen met de ziekte van Parkinson en geeft informatie over de ziekte. Op parkinsonplaza.nl staat ook veel informatie. U kunt er ook in contact komen met andere mensen met Parkinson.
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten.

Klachten/symptomen ziekte van Parkinson

Klik hier om te lezen wat de symptomen van de ziekte van Parkinson zijn.

Waarom met de ziekte van Parkinson naar CWZ?

Het heeft een enorme impact op de patiënt en zijn naasten als een arts vast stelt dat iemand Parkinson heeft. In CWZ is een verpleegkundige aanwezig die gespecialiseerd is in de begeleiding van patiënten met de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Als de ziekte erger wordt, kan het zijn dat u meer vragen heeft. Vaak hebben patiënten en hun naasten uitleg, ondersteuning en begeleiding nodig. 

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team fysiotherapie.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

D

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.