Ergotherapie

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraak maken ergotherapie

Als u onder behandeling staat van een CWZ-arts kan hij een afspraak bij de afdeling ergotherapie aanvragen. Ook uw huisarts kan u doorverwijzen naar een specialist bijvoorbeeld naar een revalidatiearts. Wij behandelen ook patiënten op de polikliniek.

Afspraak afzeggen of wijzigen

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Poliklinische revalidatiebehandeling

Bij neurologische aandoeningen en handletsels kan de revalidatiearts een behandeling in gang zetten. De patiënt krijgt dan begeleiding van een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit:fysiotherapeut, een logopedistergotherapeutmaatschappelijk werker, een psycholoog en een revalidatiearts.  De revalidatiearts bepaalt welke therapie de patiënt nodig heeft. Meer over poliklinische revalidatie.

Bereikbaarheid

 

Afdeling
Ergotherapie C18, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 84 80

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur

Meer over ergotherapie

Ergotherapie Nederland  heeft een informatielijn opengesteld waar iedereen met vragen over ergotherapie terecht kan.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

D
L
P
R
S