Ergotherapie

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraak maken bij polikliniek ergotherapie

Als u onder behandeling staat van een CWZ-arts kan hij een afspraak bij de afdeling ergotherapie aanvragen. Ook uw huisarts kan u doorverwijzen naar een specialist bijvoorbeeld naar een revalidatiearts. Wij behandelen ook patiënten op de polikliniek.

Afspraak afzeggen of wijzigen

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Poliklinische behandelingen

Lees meer hier: specialisme ergotherapie.

Bereikbaarheid

 

Afdeling
Ergotherapie C18, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 84 80

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur

Meer over ergotherapie

Ergotherapie Nederland  heeft een informatielijn opengesteld waar iedereen met vragen over ergotherapie terecht kan.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

D
H
L
P
R
S