Diabetische voetpoli

Op het spreekuur diabetische voet komen patiënten met voetproblemen door diabetes. De verpleegkundig specialist bekijkt welke specialismen u nodig heeft om het voetprobleem te behandelen.  Het spreekuur is onderdeel van de polikliniek heelkunde.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar het spreekuur. Bel de poli voor een afspraak. Of vul het online formulier in op deze website.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

 • U meldt zich bij meldpunt 2B. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten. 
 • De verpleegkundig specialist stelt u vragen over uw klachten (anamnese) en doet lichamelijk onderzoek. Ze stelt meteen een behandelplan op. De afspraak duurt ongeveer 45 minuten.
 • Het kan zijn dat de verpleegkundig specialist u voor behandeling verwijst naar een ander specialisme. Dan regelt zij deze afspraak.
 • Het kan ook zijn dat de verpleegkundig specialist u doorverwijst naar het multidisciplinair spreekuur diabetische voet. Dan regelt zij deze afspraak.

Multidisciplinair spreekuur diabetische voet

Bij het multidisciplinair spreekuur diabetische voet zijn specialisten van verschillende vakgebieden aanwezig. Zij bekijken samen uw voet om een goede behandeling af te spreken. Het gaat om de volgende specialisten:

 • internist
 • revalidatiearts/orthopedisch schoenmaker
 • vaatchirurg
 • gipsverbandmeester
 • podotherapeut
 • wondconsulent
 • verpleegkundig specialist

Verpleegkundig specialist diabetische voet

De verpleegkundig specialist diabetische voet zorgt dat het behandeltraject van al die verschillende specialismen goed verloopt. Zij is het eerste aanspreekpunt voor u en uw huisarts. Naast de controles door de andere specialisten komt u ook regelmatig bij haar op controle. In elk geval zolang er sprake is van actuele voetproblemen en een wond. Pas wanneer het voetprobleem verholpen is of de situatie stabiel is, verwijst zij u terug naar uw huisarts, podotherapeut of eigen specialist.

Contact

Telefoon
024 365 82 60
8.30 tot 17.00

Fax
024 365 80 89

Afdeling
Spreekuur diabetische voet, polikliniek chirurgie-heelkunde B58, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Folder

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

H