Bloedsuikerspiegel te hoog

Hyperglykemie is een te hoge bloedsuikerspiegel.

U heeft dan te veel suiker in uw bloed. Het heet ook wel een hyper. Een hyper komt alleen voor bij mensen met diabetes mellitus (suikerziekte). Het tegenovergestelde van een hyperglykemie is een hypoglykemie.

Toon meer

Oorzaken hyper
Mensen met diabetes kunnen op verschillende momenten een hyper krijgen:

 • als de diabetes nog niet is ontdekt en dus nog niet wordt behandeld
 • na het eten
 • bij ziekte of koorts
 • bij een verkeerd dieet
 • ook stress kan zorgen voor een hyper.

Advies bij een hyper

 • Test zo snel mogelijk het bloedglucosegehalte.
 • Neem ongeveer 20 gram koolhydraten in de vorm van glucose:
  - 6 druivensuiker-tabletten of
  - 1 glas jus d'orange of
  - 1 glas gewone frisdrank zoals cola.
 • Na ongeveer 5 minuten 1 of 2 Sultana's eten of 1 boterham om de glucosewaarden op lange termijn goed te houden.

Klachten / symptomen hyper

Door een hoge bloedsuikerspiegel kunnen er klachten ontstaan:

 • u hebt veel dorst
 • u moet veel plassen
 • u voelt zich moe en lusteloos
 • u kunt jeuk krijgen.

Soms ontstaat er een ernstige ontregeling van de stofwisseling met uitdroging, verzuring, bloeddrukdaling, misselijkheid en braken, sufheid. Heeft u suikerziekte en moet u braken of voelt u zich suf worden, waarschuw dan een arts. Niet iedereen heeft al deze verschijnselen.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team diabetespoli.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.