Diabetespoli

Patiënten met diabetes komen op de afdeling interne geneeskunde op de diabetespoli. Speciaal opgeleide diabetesverpleegkundigen begeleiden u hier. Zij werken nauw samen met de internist-diabetoloog. De diabetespoli is onderdeel van de polikliniek interne geneeskunde.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De CWZ-dokter verwijst u naar de diabetespoli.

Polikliniek CWZ Waalspong (Oosterhout)
Eens per maand is er een diabetespoli in CWZ Waalsprong. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt.

Polikliniek CWZ Druten
Eens per maand is er een diabetespoli in CWZ Druten. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Interview met arts, diabetesverpleegkundige en diëtist

Diabetespatiënten hebben niet alleen te maken met hun arts, maar ook met andere zorgprofessionals die nauw met elkaar samenwerken. Lees meer in het interview met hen >

Bereikbaarheid

Afdeling
Diabetespoli, polikliniek interne geneeskunde A70, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 80 27 (van 8.30 - 12.30 uur, daarna alleen voor spoed)
Glucosedagcurves doorgeven van 8.30 tot 12.30 uur

Contact
Naar contactformulier

Ervaringen met diabetes

Twee patiënten van CWZ diabetespoli vertellen hun ervaringen met diabetes. Misschien herkent u zich erin. Lees het verhaal van Nicole of het verhaal van Jos.

Gang van zaken

  • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een meldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
  • Bij de balie van de diabetespoli kunt u zich aanmelden (er is geen brievenbus)
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
  • De diabetesverpleegkundige roept u binnen in de spreekkamer. Tijdens het verpleegkundig spreekuur geeft zij informatie over de ziekte. Daarnaast geeft ze instructies over de werking van de insulinepen, insulinepomp en glucosemeter. De diabetesverpleegkundige kan u ondersteunen bij het leren omgaan met diabetes in het dagelijkse leven.
  • Tijdens het medisch spreekuur voert de diabetesverpleegkundige een medische controle uit. Dit gebeurt uitsluitend bij patiënten met diabetes mellitus type 2.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
D
J
M
V