Depressieve stoornissen spreekuur

Het verpleegkundig spreekuur voor depressieve stoornissen op de polikliniek psychiatrie is bedoeld voor mensen die lijden aan een depressie. Het doel van het verpleegkundig spreekuur is een depressieve stoornis zo te behandelen dat de duur en de ernst van de klachten zo snel mogelijk verminderen of verdwijnen. De behandeling is er ook op gericht om u te helpen hernieuwde depressieve perioden te voorkomen, of indien dat niet geheel lukt, u en uw naasten te leren, hoe er zo goed mogelijk mee om te gaan, zodat de negatieve gevolgen van de ziekte beperkt blijven. De verpleegkundige probeert u zo goed mogelijk te leren omgaan met uw ziekte, het bevorderen van begrip en inzicht in het ziektebeeld en het bevorderen van acceptatie van uw ziekte en kwetsbaarheid. 

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De CWZ-psychiater verwijst u door naar dit spreekuur. De afspraak wordt voor u gemaakt op de polikliniek psychiatrie.
Directe verwijzing door anderen (bijvoorbeeld uw huisarts) is niet mogelijk.

Afspraak opzeggen of wijzigen 
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk op. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

  • Noteer eventueel de vragen die u wilt stellen en vraag uw partner of een directe naaste met u mee te komen.
  • Een eerste afspraak duurt ongeveer 1 uur. Voor volgende afspraken plannen we 30 minuten
  • U meldt zich bij de inschrijfbalie van de poli psychiatrie.
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent haalt de verpleegkundige u op.
  • Tijdens het gesprek bespreken we hoe het met u gaat. U krijgt informatie en kunt vragen stellen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Depressiepve stoornissen spreekuur, polikliniek psychiatrie A15. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 05

Fax
024 365 73 64

Openingstijden
8.30 tot 12.45 uur en 13.30 tot 17.00 uur
Alleen op afspraak

Hoe vaak komt u naar het spreekuur?

De intensiteit van de begeleiding door de verpleegkundige hangt af van de ernst van uw klachten en het doel van de behandeling . Dit kan variëren van 1x per twee weken tot 1x per 3 maanden. Indien nodig kunt u ook 1x per week komen. De psychiater zal u ook afhankelijk van de ernst van uw klachten meerdere malen zien. Zo vindt op gezette tijden ook een gesprek plaats samen met u, de verpleegkundige en de psychiater om de voortgang van de behandeling te bespreken. Het uitgangspunt is dat uw naasten betrokken worden bij de behandeling.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

R
 • Remij, C.C.T.
  Specialistisch verpleegkundige psychiatrie/cognitief gedragstherapeutisch medewerker VGCt