CVA nazorgpoli

Op de CVA nazorgpoli kunnen patiënten terecht die een CVA (beroerte) of TIA hebben gehad. U wordt op deze poli begeleid door een team deskundigen van verschillende specialismen. De CVA nazorgpoli is onderdeel van de polikliniek neurologie.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De neuroloog verwijst u door naar de CVA nazorg poli. U krijgt een afspraak voor een telefonisch consult opgestuurd.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd?
Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek om uw afspraak te verzetten.

Gang van zaken CVA nazorgpoli

  • De neuroloog verwijst u door naar de CVA nazorg poli.
  • U krijgt een afspraak voor een telefonisch consult opgestuurd.
  • U krijgt één week voorafgaand dit telefonisch consult via uw email een aantal vragenlijsten toegestuurd.
  • U vult deze vragenlijsten in.
  • De nazorg verpleegkundige bespreekt met u alle belangrijk aandachtspunten die uit de vragenlijsten naar voren komen.
  • Vragen van u en/of eventuele naasten worden beantwoord.
  • Zo nodig wordt u doorverwezen naar andere deskundigen.

Bereikbaarheid

Afdeling
CVA nazorgpoli, polikliniek neurologie C05. Indien fysieke afspraak melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 10 (van 8.30 - 16.30 uur)

Openingstijden
8.00 tot 16.45 uur
 

 

 

Team CVA nazorgpoli

  • Mieke Heitkamp
  • Suzanne Geerts

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.