CVA nazorgpoli

Op de CVA nazorgpoli kunnen patiënten terecht die een CVA (beroerte) of TIA hebben gehad. U wordt op deze poli begeleid door een team deskundigen van verschillende specialismen. De CVA nazorgpoli is onderdeel van de polikliniek neurologie.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De neuroloog verwijst u naar de polikliniek. Bel de poli voor een afspraak. De afspraak duurt 40 minuten.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd?
Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek.
Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken CVA nazorgpoli

 • U meldt zich bij Meldpunt 1B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten.
 • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
 • De verpleegkundig consulent CVA roept u op.
 • Hij bespreekt met u hoe het gaat.
 • Zonodig regelt hij afspraken bij andere deskundigen.

Bereikbaarheid

Afdeling
CVA nazorgpoli, polikliniek neurologie C05, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 10 (van 8.30 - 16.45 uur)

Openingstijden
8.00 tot 16.45 uur

 

 

Team CVA nazorgpoli

 • Ton Arts
 • Hanneke Teunissen

Wat kan de CVA-consulent voor u doen?

 • Hij bespreekt uw dagelijks functioneren en de gevolgen van een CVA/TIA.
 • Hij beantwoord alle vragen van u en uw partner.
 • Als er problemen zijn, zoekt de verpleegkundige samen met u naar een oplossing.
 • Hij geeft informatie over de risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Ook geeft hij leefstijladviezen.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

A