Contrastpoli

Op de polikliniek interne geneeskunde is een speciaal spreekuur voor patiënten die een CT-scan met jodiumhoudende contrastvloeistof krijgen. De internist-nefroloog bekijkt hier of u een verhoogd risico heeft op een verminderde nierfunctie. 

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De CWZ-dokter verwijst u naar de polikliniek.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

 • De afspraak duurt 1 uur.
 • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
 • De verpleegkundige roept u binnen in de spreekkamer.
 • De arts en verpleegkundige bespreken met u het bloedonderzoek, uw ziektegeschiedenis en uw medicijngebruik.
 • Als er geen verhoogd risico is, kan de CT-scan worden gepland.
 • Is er wel verhoogd risico, dan start de internist uit voorzorg een behandeling.

Bereikbaarheid

Afdeling
Contrastpoli, polikliniek interne geneeskunde A70, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 00 (van 8.30 - 17.00 uur)

Openingstijden
8.00 tot 17.00 uur

Contact
Naar contactformulier

Folder contrastpoli

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
 • Boom, M.
  Verpleegkundig specialist interne geneeskunde
S
 • Steveninck, J.
  Gespecialiseerd verpleegkundige chronische nierschade en hoge bloeddruk
W