Carpaal tunnelsyndroom spreekuur

Op het spreekuur carpaal tunnel syndroom CTS kunnen patiënten terecht met klachten die wijzen op een carpaal tunnel syndroom. Het spreekuur is onderdeel van de afdeling klinische neurofysiologie.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts verwijst u naar dit spreekuur. U krijgt thuis een oproep voor een afspraak voor een gesprek met de neuroloog, het EMG-onderzoek en de uitslag.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

  • U meldt zich bij Meldpunt 1B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten.
  • U neemt plaats in de wachtkamer.
  • Een laborant roept u op.
  • Uw hand wordt gedurende 30 minuten met warmtepakkingen opgewarmd.
  • De neuroloog/klinisch neurofysioloog bespreekt uw klachten en doet een kort neurologisch onderzoek.
  • Daarna wordt een EMG (elektromyogram) van de zenuw verricht.
  • Na het onderzoek krijgt u direct de uitslag. Ook vertelt de arts welke mogelijkheden voor behandeling er zijn.
  • Het gesprek en het onderzoek samen duren maximaal 20 minuten.
  • Soms is aanvullend onderzoek nodig in de vorm van een echo van de zenuw. Hiervoor krijgt u meteen een afspraak mee.

Bereikbaarheid

Afdeling
Klinische neurofysiologie KNF C05, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 83 35  (van 8.00 - 16.30 uur)

Openingstijden
8.00 tot 16.30 uur

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.