Praktische informatie

  • Graag ieder bezoek voor de studie alle studiemedicijnen meebrengen (ook lege potjes en verpakkingen ontvangen wij graag terug).
  • Als u van de huisarts of elders andere medicijnen krijgt, graag doorgeven bij het volgende polibezoek. Ook moet u andere artsen vertellen dat u medicijnen voor dit onderzoek slikt en welke dit zijn. Ook ziekenhuisopnames graag zo spoedig mogelijk melden.
  • Als u om wat voor reden ook wilt stoppen met de studie medicijnen, dan kan dat. Doe het echter wel altijd in overleg met de researchafdeling; dit ook voor uw eigen veiligheid. Wij zullen u wel verzoeken om u voor de controles te mogen blijven benaderen omdat uw gegevens zeer waardevol zijn voor het onderzoek.
  • Als u een afspraak voor de studie en een afspraak met de cardioloog combineert, graag even afbellen als de afspraak met de cardioloog niet doorgaat. Dan kunnen we de studie afspraak ook verzetten. Ook als u rondom studiebezoek een andere afspraak in het ziekenhuis heeft, kunt u contact opnemen om deze bezoeken zo mogelijk te combineren.
  • Als u nuchter moet komen om bloed te prikken mag u altijd uw gewone medicijnen van 's ochtends vast innemen. Of dit voor de onderzoeksmedicijnen geldt, zal afhangen van welk onderzoek het betreft.
  • Als we u vragen bloed te prikken dan leggen we de studie buizen en formulieren klaar op afdeling B82; zij verwachten u daar. Als u nuchter moet pikken dan ontvangt u van ons een bonnetje voor een ontbijtje bij het bloed prikken.
  • U mag maar aan 1 studie tegelijk meedoen, dit om werking en bijwerkingen zo zuiver mogelijk te kunnen beoordelen.
  • Bijna alle studies met medicijnen zijn dubbelblind; dit betekent dat zowel de cardioloog als de patiënt niet weet wat de patiënt slikt. Alleen in geval van (ernstige) bijwerkingen en als de arts het noodzakelijk acht, kan een code verbroken worden en achterhaald worden wat de patiënt gebruikt.
  • Ook voor andere artsen kan het goed zijn te weten dat u deelneemt aan een geneesmiddelenonderzoek. De huisarts krijgt bericht over inhoud en andere belangrijke details. Voor andere specialisten is het afsprakenkaartje waarop beknopt het onderzoek beschreven staat vaak voldoende.
  • U kunt een reiskostenvergoeding krijgen. Van betaling, waarmee in sommige media wordt geadverteerd, kan geen sprake zijn. Dit mag wel bij gezonde vrijwilligers, maar bij patiënten is dit niet ethisch en dus niet toegestaan.