S-ICD

De implantatie van de S-ICD is ter behandeling van een levensbedreigende ritmestoornis of een hartstilstand (plotse hartdood).

Uw behandelend cardioloog heeft u aangemeld voor implantatie van een subcutane inwendige defibrillator (S-ICD).In tegenstelling tot de normale ICD geeft dit systeem een elektrische shock zonder draden in het hart.

Toon meer

Een S-ICD is bedoeld om levensreddende defibrillatie toe te passen als een ernstige ritmestoornis zich voordoet. Voordeel van dit systeem is dat er geen draden nodig zijn via de ader naar het hart.

Is er voorbereiding nodig voor de opname?

Als u poliklinisch wordt geholpen wordt u gebeld door de planning welke met u de dag van opname gaan bepalen. De opname vindt meestal een dag ervoor plaats. Vindt de implantatie in ochtend plaats dan krijgt u een licht ontbijt. Als het in de middag is krijgt u een lichte lunch. Uw medicijnen mogen met water ingenomen worden. Als de implantatie in de ochtend is, dan worden de plastabletten, Furosemide (Lasix) of Bumetanide (Burinex), na het  plaatsen van de S-ICD ingenomen. Het gebruik van bloedverdunners wordt soms tijdelijk gestopt. Meer informatie hierover krijgt u van de afdeling planning.

De implantatie

De implantatie vindt plaats in ons ziekenhuis op de hartkatheterisatiekamer. Het is een kort ziekenhuisbezoek van één a twee dagen. De implantatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team. Dit team bestaat uit een cardioloog en/of verpleegkundig specialist en hartkatheterisatie verpleegkundigen.

Na de implantatie?

Na de implantatie mag u de dag erna naar huis. U krijgt de dag na de implantatie of dezelfde dag nog een S-ICD controle van de hartstimulatie specialist. Als erna de controle goed is mag u in principe naar huis. U krijgt nog een voorlichting folder mee naar huis waar u de nazorg bv in na kunt lezen en andere zaken die belangrijk zijn. De wondcontrole is ongeveer 10 dagen na de ingreep en de S-ICD controle is afhankelijk van de reden waarom u de  S-ICD gaat krijgen. Daarna vindt de controle half jaarlijks plaats bij verder geen klachten.

Folder

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team cardiologie researchafdeling.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.