Anale klachten spreekuur

Op het spreekuur anale klachten behandelen we anale klachten. Het spreekuur is elke dinsdag. Het spreekuur is onderdeel van de polikliniek heelkunde.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar het spreekuur. Bel de poli voor een afspraak. Of vul het online formulier in op deze website.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

  • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
  • Een doktersassistente roept u vervolgens op en brengt u naar een onderzoekskamer waar u plaats neemt. Zij ondersteunt tijdens het spreekuur.
  • De physician assistant stelt u vragen over uw klachten (anamnese). Zonodig doet zij lichamelijk onderzoek. Daarna bespreekt u samen de behandeling.
  • Na het gesprek regelt de doktersassistente de afspraken voor de behandeling. Daarvoor komt u meestal nog 2 keer terug op het spreekuur.
  • Wanneer een operatie nodig is, krijgt u informatie over wat u kunt verwachten vóór, tijdens en na de operatie. Ook vertelt zij hoe u zich moet voorbereiden op de operatie.

Bereikbaarheid

Afdeling
Spreekuur anale klachten, polikliniek chirurgie-heelkunde B58, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 60 (8.30 tot 17.00 uur)

Fax
024 365 80 89

Openingstijden
8.30 tot 17.00 uur

Behandelteam anale klachten

Voor anale klachten heeft CWZ een speciaal behandelteam.

Physician assistant: uw aanspreekpunt

In CWZ wordt het proctologisch spreekuur gedaan door 2  physician assistants. Zij zien wekelijks patiënten met anale klachten en zijn hier speciaal voor opgeleid. Zowel het uitvragen van de klachten, het lichamelijk onderzoek, de diagnostiek en de behandeling voeren zij zelfstandig uit met hulp van een doktersassistente.

Het voordeel hiervan is dat er zoveel mogelijk continuïteit wordt gewaarborgd en dat patiënten zo min mogelijk verschillende hulpverleners zien. Patiënten lopen vaak al jaren met de klachten rond, omdat ze zich er toch voor schamen. De drempel om hiermee naar de huisarts te gaan is hoog, maar als ze dan na 1 of 2 behandelingen van hun klachten af zijn vragen ze zich vaak af waarom ze er zo lang mee rondgelopen hebben.

Naast de physician assistants is er ook een team chirurgen die zich met dit aandachtsgebied bezighoudt. Meer complexe problemen of problemen die een operatie vereisen, worden bij voorkeur door één van deze chirurgen behandeld.

Chirurgen met aandachtsgebied anale klachten
Voor een operatie met narcose of een ruggenprik komt u bij:

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

G
H
P