Navigatie:

U bent hier:Aandoeningen

Labrumletsel

(Sportgeneeskunde)

Letsels van deze kraakbeenring aan de rand van de heupkom kunnen worden veroorzaakt door een ongeval van de heup zoals bij een val op de zijkant van de heup, maar ook door specifieke sporten (voetbal, vechtsporten) of vormafwijkingen van de heupkop of -kom. Letsels van het labrum geven pijnklachten, met name bij bepaalde bewegingen zoals voorovergebogen zitten en draaibewegingen.

Labyrintitis

(KNO)

Ontsteking van het labyrint van het binnenoor, dat de evenwichtsorganen en de receptor voor het gehoor bevat.

Lactose-intolerantie

(Diëtetiek)

Het niet kunnen verteren van lactose, de natuurlijke suiker in melk. De symptomen van lactasedeficiëntie ontwikkelen zich gewoonlijk binnen enkele uren na het eten of drinken van producten waarin melk verwerkt is. Het kunnen de volgende zijn: opgeblazen gevoel en krampen, diarree, winderigheid en overgeven.

Laryngitis

(KNO)

Ontsteking van het strottenhoofd (larynx), meestal door infectie, gepaard gaand met heesheid of schorheid. De symptomen ontwikkelen zich meestal in een halve tot hele dag, afhankelijk van de oorzaak. Tot de belangrijkste symptomen behoren: heesheid/schorheid, geleidelijk stemverlies en keelpijn, vooral bij stemgebruik.

Lawaaidoofheid

(KNO)

Slechthorendheid als gevolg van blootstelling aan extreem lawaai of door korte blootstelling aan intens harde geluiden. Blootstelling aan bijzonder harde geluiden kan onmiddellijk symptomen veroorzaken. Deze treffen gewoonlijk beide oren en kunnen zijn: slechthorendheid, met name voor hoge geluiden, fluiten of suizen in de oren (zie Tinnitus, rechts) en pijn in de oren na intens harde geluiden.

Lekkende hartklep

(Cardiologie)

Het hart wordt belast door klepafwijkingen. Als de klep lekt zal het bloed enkele malen heen en weer stromen alvorens de tocht door het lichaam aan te vangen. Omdat een gezond hart een grote reservecapaciteit heeft, zullen we in het beginstadium van een lekkende  hartklep nauwelijks iets merken. Het kan zijn dat een hartgeruis wordt opgemerkt. Bij een niet goed werkende hartklep kan op den duur schade aan het hart ontstaan doordat het hart harder moet pompen. Dit kan leiden tot een verzwakte hartspier, waardoor hartfalen kan ontstaan.

Lekkende klep (sfincter) tussen slokdarm en maag

(Chirurgie/heelkunde)

Bij een niet goed functionerende sfincter tussen slokdarm en maag (gastro-oesophageale refluxziekte) is er terugstroom (‘reflux’) van maagzuur terug naar de slokdarm. Door de etsende werking van de maagzuren raakt de slokdarm geïrriteerd

Leptospirose

(Interne geneeskunde)

Groep infectieziekten, op de mens overgebracht door ratten en andere dieren. De symptomen van leptospirose treden meestal na twee tot twintig dagen op: koorts en algemeen ziek zijn, zware hoofdpijn en spierpijn, vlakke, rode huiduitslag en ontsteking van de ogen en oogleden (zie Conjunctivitis, Oogaandoeningen).

Letsel aan de enkelbanden en pezen

(Sportgeneeskunde)

Schade aan ligamenten, de banden van bindweefsel die de botten bijeenhouden. De symptomen ontstaan meestal abrupt in het aangedane gewricht en kunnen bestaan uit: pijn en beperking in het bewegen, zwelling en blauwe plekken en bij testen van stabiliteit van het gewricht een abnormale beweeglijkheid.

Leukemie

(Interne geneeskunde)

Een vorm van kanker waarbij het beenmerg grote aantallen onrijpe of abnormale witte bloedlichaampjes produceert. De symptomen worden veroorzaakt door abnormale witte bloedlichaampjes die in het beenmerg woekeren, waardoor er van alle soorten normale bloedcellen minder worden gemaakt. De symptomen ontstaan ook door de invasie van abnormale bloedcellen in de bloedstroom, waar ze zich vermenigvuldigen en zich verspreiden over andere organen en weefsels van het lichaam. De volgende symptomen van acute leukemie kunnen in korte tijd opkomen: vermoeidheid, bleke huid en kortademigheid bij inspanning vanwege anemie, snel blauwe plekken oplopen en overmatig bloeden, vooral van het tandvlees, pijn in de botten. Zwellingen in nek, oksels en liezen door vergroting van lymfklieren en zwelling van de buik door vergroting van lever en milt.

Licht gevoel in het hoofd

(Neurologie)

Wanneer mensen over duizeligheid praten, kunnen ze verschillende dingen bedoelen. Bijvoorbeeld: alles draait om me heen, ik heb een licht gevoel in mijn hoofd, ik heb het gevoel dat ik wegraak of ik heb een onvast gevoel in de benen. Duizeligheid is onaangenaam en hinderlijk. Het maakt onzeker en soms angstig

Liesbreuk bij kinderen

(Chirurgie/heelkunde)

Een liesbreuk (hernia inguinalis) is de meest voorkomende breuk. Een liesbreuk kan op alle leeftijden voorkomen. Het komt meer voor bij jongetjes en bij te-vroeg-geborenen (prematuren). Het is een zwakke plek tussen de spieren in de buikwand bij de lies. Bij een liesbreuk kunnen organen uit de buik (darmen) uitpuilen in het lieskanaal. De breuk is voelbaar en soms zichtbaar als zwelling of geeft alleen maar een zwaar gevoel in de lies, met misselijkheid in de loop van de dag. Hoesten, persen en huilen kan de liesbreuk verergeren. De breukinhoud kan voorzichtig terug geduwd worden in de buik. Het gevaar van een liesbreuk is dat een darmstreng klem kan gaan zitten in de breukopening. De inhoud van de liesbreuk kan afdalen tot in de balzak.

Liesbreuk bij volwassenen

(Chirurgie/heelkunde)

Een liesbreuk (hernia inguinalis) is een veel voorkomende breuk. Een liesbreuk kan op alle leeftijden voorkomen. Het is een zwakke plek tussen de spieren in de buikwand bij de lies. Bij een liesbreuk kunnen organen uit de buik (darmen) uitpuilen in het lieskanaal. De breuk is voelbaar en soms zichtbaar als zwelling of geeft alleen maar een zwaar gevoel in de lies, met misselijkheid in de loop van de dag. Hoesten, persen en huilen kan de liesbreuk verergeren. De breukinhoud kan voorzichtig terug geduwd worden in de buik. Het gevaar van een liesbreuk is dat een darmstreng klem kan gaan zitten in de breukopening. De inhoud van de liesbreuk kan afdalen tot in de balzak.

Lijmoren

(KNO)

Chronische otitis media met effusie; een aanhoudende vochtophoping in het middenoor. In de meeste gevallen komen de symptomen van een lijmoor langzaam tot ontwikkeling en blijven in het begin onopgemerkt. De symptomen fluctueren en zijn in de wintermaanden meestal erger. Deze kunnen zijn: gedeeltelijke doofheid, spraakachterstand voor een kind van die leeftijd en gedragsproblemen ten gevolge van frustratie, omdat het patiëntje niet goed kan horen.

Listeriose

(Interne geneeskunde)

Ongebruikelijke infectieziekte, overgebracht via besmet voedsel.

Littekenbreuk

(Chirurgie/heelkunde)

Een littekenbreuk is een onderbreking in de buikwand. Deze onderbreking is ontstaan op een plaats, die in het verleden gebruikt is om een operatie uit te voeren. De meest voorkomende oorzaak van het ontstaan van een littekenbreuk is een stoornis van de wondgenezing bij de vorige operatie. Dat kan zich hebben voorgedaan in de vorm van een bloeduitstorting, al dan niet met een ontsteking. Het kan ook komen door een slechte lichamelijke conditie of door het gebruik van bepaalde medicijnen, die u nodig had. Het kan ook zijn dat u ten tijde van de operatie zo ernstig ziek was dat de wond in de buikwand niet gesloten kon worden en vanzelf is dicht gegroeid, waarna een littekenbreuk is ontstaan.

Longembolie

(Interne geneeskunde)

Blokkering van de bloedstroom naar de longen door een of meer bloedstolsels in een slagader van de longen. De symptomen hangen af van de mate van blokkering van de bloedstroom. Een embolie, waarbij een groot stolsel een belangrijke slagader blokkeert, kan plotseling zonder waarschuwing de dood veroorzaken. Een enkel klein stolseltje heeft soms geen gevolgen. Tot de symptomen, die zich meestal binnen enkele minuten ontwikkelen, behoren: benauwdheid, scherpe pijn op de borst die vaak erger wordt met de ademhaling, bloed ophoesten, gevoel van zwakte en hartkloppingen.

Longkanker

(Longziekten, Heelkunde)

Een kwaadaardig gezwel dat zich in het longweefsel ontwikkelt. De klachten van longkanker doen zich voor als de ziekte al in een gevorderd stadium is. Tot de eerste klachten behoren: een nieuwe, blijvende hoest of een verandering van een oude hoest, soms met bloederig slijm. Pijn op de borst, die dof kan zijn, maar ook scherp en pijnlijk bij inademen, kortademigheid, piepende adem als de tumor de luchtwegen blokkeert en abnormale kromming van de vingernagels (trommelstokvingers).

Longontsteking

(Longziekten)

Ontsteking van de longblaasjes, vaak door een infectie. Bij bacteriële longontsteking ontwikkelen zich meestal al na enkele uren ernstige symptomen. Hiertoe behoren: hoest, soms met roestkleurig of bloederig slijm, pijn op de borst die erger wordt bij het inademen, kortademigheid in rust en hoge koorts, koude rillingen, delirium of verwardheid.

Resultaten 1 t/m 20 van 24


De gastvrouw helpt graag
De gastvrouw helpt graag
NVZ Kwaliteitsvenster
NVZ Kwaliteitsvenster
Stuur een e-kaartje
Stuur een e-kaartje
Koop een bloemetje
Koop een bloemetje
Bezoek ons restaurant
Bezoek ons restaurant
Een Santeon ziekenhuis