Navigatie:

U bent hier:Aandoeningen

Familiaire Hypercholesterolemie (FH)

(Interne geneeskunde)

Familiaire hypercholesterolemie (FH) is een erfelijke aandoening waardoor het cholesterolgehalte in uw bloed sterk verhoogd kan zijn. Daardoor heeft u een verhoogd risico om op jonge leeftijd een hart- en vaatziekte te krijgen: bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte. Een hoog cholesterolgehalte geeft op zich geen klachten. Bij sommige mensen met FH zijn vetophopingen te zien op bepaalde pezen (een witgrijze verdikking op de achillespees of op de handrug) of in het hoornvlies van uw oog (een witte boog langs de rand van de iris). Pas als de bloedvaten dicht gaan zitten, ontstaan er problemen zoals een hartinfarct, een beroerte, of pijn in uw been bij het lopen.

Fenomeen van Raynaud (Raynaud, fenomeen van )

(Interne geneeskunde)

Plotseling en met tussenpozen vernauwen van de kleine slagaders in de handen en soms de voeten. De volgende symptomen van het fenomeen van Raynaud en de ziekte van Raynaud treden bij handen en voeten op en duren enkele minuten tot enkele uren: gevoelloze of tintelende vingers of tenen, soms overgaand in een pijnlijk brandend gevoel. Kleurverandering in vingers of tenen; eerst worden ze wit, dan blauw en vervolgens rood als er weer bloed naar het weefsel stroomt (tricolor).

Feochromocytoom

(Interne geneeskunce)

Een tumor in het bijniermerg, die een overmaat van de hormonen adrenaline en noradrenaline produceert. Lichaamsbeweging, emoties, en zelfs anders gaan zitten kunnen de tumor ertoe brengen hormonen aan het bloed af te scheiden. Wanneer dit gebeurt, kunt u de volgende symptomen waarnemen: hartkloppingen; bleke, koude huid en overdadig zweten, misselijkheid en overgeven, gevoel van grote angst en hoofdpijn.

Fibroadenoom

(Chirurgie/Heelkunde)

Een stevig, rond, goedaardig gezwel in het borstweefsel.

Fimosis

(Urologie)

Een abnormaal kleine opening boven aan de voorhuid, waardoor de voorhuid niet over de eikel kan worden heen geschoven. Het enige symptoom van fimosis is dat de voorhuid niet teruggeschoven kan worden, maar dit kan vergezeld gaan van: zwakke urinestraal, geleidelijk opbollen van de voorhuid tijdens het plassen en een pijnlijke erectie.

Foetale nood

(Verloskunde)

Lichamelijke stress van de foetus door een tekort aan zuurstof.

Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)

(Orthopedie)

Pijn en bewegingsbeperking in het schoudergewricht, meestal als gevolg van een ontsteking. De klachten van een frozen shoulder ontwikkelen zich vaak in de loop van weken of maanden. De klachten kunnen onder meer zijn: pijn in de schouder, die in het beginstadium zeer hevig kan zijn en ’s nachts erger wordt. Geleidelijk afnemende pijn, maar toenemende stijfheid en bewegingsbeperking in alle bewegingsrichtingen. In ernstige gevallen uitstraling van de pijn naar arm en elleboog.


De gastvrouw helpt graag
De gastvrouw helpt graag
NVZ Kwaliteitsvenster
NVZ Kwaliteitsvenster
Stuur een e-kaartje
Stuur een e-kaartje
Koop een bloemetje
Koop een bloemetje
Bezoek ons restaurant
Bezoek ons restaurant
Een Santeon ziekenhuis