Navigatie:

U bent hier:Aandoeningen

Darmafsluiting (ileus)

(Chirurgie/Heelkunde)

Het niet door de darm kunnen stromen van deels verteerd voedsel door een verstopping of verlamming van de darmspieren.

Darmpoliepen

(Maag-darm-leverziekten)

Niet-kwaadaardige nieuwvormingen in de dikke darm, meestal zonder symptomen.

Delier bij ouderen

(Geriatrie, Intensive Care)

Een delier is een plotseling optredende ernstige verwardheid. De mate van verwardheid is het ene moment erger dan het andere. Vaak is de verwardheid maar tijdelijk. Het komt vooral voor bij ouderen. Iemand met een delier heeft steun en begrip nodig van zijn of haar omgeving. Deze brief is bedoeld voor de mensen in de directe omgeving van een oudere met een delier. Overal waar u 'hij' leest, zou natuurlijk ook 'zij' kunnen staan.

Dementie

(Neurologie, Geriatrie)

Dementie is een ziekte waarbij verschillende hersenfuncties achteruitgaan. Daardoor ontstaan problemen met het geheugen, het spreken en begrijpen, het uitvoeren van handelingen, het herkennen van dingen en mensen, het maken van plannen en het organiseren. Ook het gedrag en de stemming kunnen veranderen. Iemand met dementie kan zijn tekortkomingen in het begin nog enige tijd verbergen. Daarna ontstaan er problemen in het dagelijks leven, in de huishouding en met de omgeving.

Depressie

(Psychiatrie, Klinische psychologie)

Iedereen is wel eens somber en meestal gaat dat vanzelf over. Maar als een sombere stemming weken aanhoudt en uw dagelijkse bezigheden verstoort, heeft u een depressie. Depressie is een ziekte die veel voorkomt en soms ernstig kan zijn.

Diabetes

(Kindergeneeskunde, Interne geneeskunde, Oogheelkunde)

Diabetes is een ziekte waarbij te veel suiker (glucose) in uw bloed blijft zitten. Daarom wordt het ook wel suikerziekte genoemd. De meest voorkomende vorm is diabetes mellitus type 2. Deze ontstaat vooral na het 45ste levensjaar, maar komt steeds vaker ook op jongere leeftijd voor. Een gezonde leefwijze kan voorkomen of uitstellen dat u diabetes krijgt.

Diabetes Insipidus

(Interne geneeskunde)

Onvoldoende productie van of afweer tegen de gevolgen van het hypofysehormoon dat betrokken is bij de waterhuishouding. Symptomen ontwikkelen zich gewoonlijk binnen enkele dagen of weken, maar als de hypofyse beschadigd raakt, kunnen ze zich ook plotseling voordoen. Het zijn: bovenmatig urineren, onlesbare dorst en verstoorde slaap, omdat men almaar moet urineren.

Diabetische neuropathie

(Interne geneeskunde)

Aandoening van een of meer perifere zenuwen, veroorzaakt door diabetes mellitus. De symptomen van diabetische neuropathie ontwikkelen zich geleidelijk gedurende een aantal jaren, in zeldzame gevallen in dagen of weken. De symptomen variëren afhankelijk van welke zenuwen zijn aangedaan. Vaak zijn er verschijnselen aan de voeten, soms aan de bovenbenen. De symptomen zijn: pijnlijke tintelingen of branderig gevoel, gevoelloosheid, pijn, die vaak ’s nachts erger wordt en spierverslapping en slinking van spieren.

Diabetische nierziekte

(Interne geneeskunde nefrologie)

Schade aan de filtereenheden van de nieren bij mensen met diabetes mellitus. Langdurige diabetes mellitus kan schade veroorzaken aan verschillende organen. Schade aan de nieren ten gevolge van diabetes wordt diabetische nierziekte genoemd. De afwijking ontwikkelt zich bij ongeveer vier van de tien mensen die langer dan vijftien jaar diabetes hebben.

Diabetische retinopathie

(Oogheelkunde)

Beschadiging van bloedvaten in het netvlies, veroorzaakt door diabetes mellitus (suikerziekte). De symptomen van diabetische retinopathie kunnen onopgemerkt blijven tot er al ernstige schade aan het netvlies is.

Diarree

(Maag-darm-leverziekten)

Diarree is dunne, waterige ontlasting die vaker komt dan u gewend bent. Meestal gaat diarree na een of twee dagen vanzelf over, maar soms duurt het langer. Diarree kan samengaan met misselijkheid en overgeven, soms ook met koorts.

Dikkedarmkanker

(Maag-darm-leverziekten, Chirurgie/heelkunde)

Een kwaadaardige tumor in de wand van de dikke darm of de endeldarm. De klachten die darmkanker geeft, variëren naargelang de plaats van de tumor. Het kunnen zijn: veranderingen in frequentie van de stoelgang of vorm van de ontlasting, buikpijn, bloed in de ontlasting. Pijn in de endeldarm of het gevoel dat de endeldarm niet geheel leeg is en verlies van eetlust.

Dikkedarmontsteking (diverticulitis)

(Chirurgie/heelkunde)

Een divertikel is een abnormale, zakvormige uitstulping in de darmwand. Divertikels kunnen zich op iedere plek in het maag-darmkanaal voordoen, maar ontstaan meestal in het laatste deel van de dikke darm (het sigmoïd). Vaak is de oorzaak aanhoudende obstipatie (verstopping). Door obstipatie neemt de druk in de dikke darm toe. Deze druk leidt ertoe dat reeds bestaande zwakke plekjes in de dikke darm gaan uitstulpen en divertikels vormen. Divertikels treden veelal op bij mensen boven de veertig. Raakt een divertikel ontstoken, dan is er sprake van diverticulitis. Het meest voorkomende symptoom van diverticulitis is buikpijn. Daarnaast kunnen koorts, rillingen, misselijkheid, braken en obstipatie optreden, evenals buikkrampen. In ernstige gevallen kan er sprake zijn van diarree en bloedingen in de endeldarm.  

Diverticulose

(Maag-darm-leverziekten)

De aanwezigheid van kleine uitstulpingen, divertikels, in de darmwand. Meer dan driekwart van alle mensen die diverticulose hebben, weet dat niet, omdat ze geen klachten hebben. Hebben ze die wel, dan zijn dat de volgende: perioden met buikpijn, vooral linksonder in de buik, die beter worden na de ontlasting of winden. Afwisselende perioden van obstipatie en diarree. Af en toe verlies van helderrood bloed uit de endeldarm (pijnloos).

Resultaten 1 t/m 20 van 31


De gastvrouw helpt graag
De gastvrouw helpt graag
NVZ Kwaliteitsvenster
NVZ Kwaliteitsvenster
Stuur een e-kaartje
Stuur een e-kaartje
Koop een bloemetje
Koop een bloemetje
Bezoek ons restaurant
Bezoek ons restaurant
Een Santeon ziekenhuis