Navigatie:

U bent hier:Aandoeningen

Baarmoederhalsinsufficiëntie

(Verloskunde)

Een zwakke baarmoederhals, waardoor een zeer vroege vroeggeboorte kan optreden.

Baarmoederhalskanker

(Gynaecologie)

Cervixkanker; een kwaadaardig gezwel aan de baarmoederhals (cervix). Het belangrijkste symptoom van baarmoederhalskanker is bloedverlies na de geslachtsgemeenschap. Naarmate de kanker verder groeit, kunnen de symptomen zijn: een waterige, bloederige en vies ruikende afscheiding uit de vagina, pijn in het bekken, hevig bloedverlies tijdens en na het vrijen.

Baarmoederkanker

(Gynaecologie)

Een kwaadaardig gezwel, meestal van het endometrium (baarmoederslijmvlies), de binnenbekleding van de baarmoeder. Het belangrijkste symptoom van baarmoederkanker is abnormaal vaginaal bloedverlies. Bij vrouwen na de menopauze: vaginaal bloedverlies langer dan een jaar na de laatste menstruatie. (Zelden) bij vrouwen vóór de overgang: zwaardere bloedingen dan tijdens de normale menstruatie (zie Menorragie, Amenorroe), maar vooral onregelmatig bloedverlies, tussen de menstruaties door of na het hebben van geslachtsgemeenschap.

Baarmoederverzakking

(Gynaecologie)

De baarmoeder en/of de vaginawand zakken naar beneden. De symptomen van alle soorten verzakkingen kunnen zijn: een vol gevoel in de vagina, een ‘balgevoel’, er steekt iets uit de vagina, een zeurend gevoel of lichte pijn in de onderrug, moeite bij het plassen en ontlasten en vaker moeten plassen.

Bacteriële endocarditis

(Cardiologie)

Ontsteking van de bekleding van het hart waarbij vooral de hartkleppen worden getroffen.

Barotrauma

(KNO)

Beschadiging of pijn, voornamelijk in het middenoor, door drukveranderingen.

Basaalcelcarcinoom

(Dermatologie)

Huidkanker, meestal in delen van de huid die aan de zon zijn blootgesteld; zaait zich zelden of nooit uit.

Basalioom

(Chirurgie/heelkunde)

Het basalioom is de meest voorkomende kwaadaardige huidaandoening. Het ontstaat in de onderste cellaag van de opperhuid en overmatige blootstelling aan zonlicht of vroegere röntgenbestraling kan een rol spelen. Er zijn meerdere vormen van het basalioom. Het kan gaan om een glazig bultje op de huid of om een wondje dat maar niet wil genezen, herhaaldelijk open gaat of bloedt. Het gedrag van een basalioom is veel vriendelijker dan dat van de andere huidkankers.

Bedplassen

(Urologie)

We spreken van bedplassen als een kind van vijf jaar of ouder 's nachts de plas niet kan ophouden. Dit is bij veel kinderen nog het geval.

Bekkenpijn

(Gynaecologie)

Bekkenpijn wordt veroorzaakt door instabiliteit van het bekken. Naarmate het bekken instabieler is kunnen de pijnklachten en de functiebeperking ernstiger zijn.

Beklemming elleboogzenuw/ulnaropathie

(Neurochirurgie)

De klachten worden veroorzaakt door beknelling of voortdurende irritatie van de elleboogzenuw en bestaan uit een pijnlijk tintelend gevoel in het verzorgingsgebied, dat wil zeggen de pink en een deel van de ringvinger. Een ieder kent deze ervaring tijdelijk bij het ongelukkig stoten van de elleboog waarbij de zenuw geraakt wordt. Ook kan gevoelsvermindering in pink en ringvinger optreden en kan krachtsverlies in de hand optreden, waarbij deze daarbij dunner wordt. Misleidend is daarbij dat de pijnklachten en tintelingen dan vaak afnemen. In het verst gevorderde geval treden standverandering van de vingers op door het krachtverlies van de kleine handspieren (klauwhand) vaak zijn de tintelingen en de pijn dan reeds verdwenen.

Beroerte

(Neurologie)

Beschadiging van een deel van de hersenen door een onderbreking in de bloedtoevoer. Wordt ook CVA (cerebrovasculair accident), beroerte of attaque genoemd. Bij de meeste mensen ontstaan de symptomen binnen enkele seconden of minuten. Ze hangen af van het aangedane hersengebied en omvatten: spierzwakte of verlamming aan één kant van het lichaam, gevoelloosheid aan één kant van het lichaam, onhandigheid of verlies van fijne bewegingen. Verlies van het gezichtsvermogen in één oog of beide ogen, moeite met het vinden van woorden en het begrijpen van gesproken of geschreven taal, onduidelijk spreken en overgeven, problemen met het evenwicht en duizeligheid.

Beroerte, voorbijgaande lichte (TIA)

(Neurologie)

We spreken van een TIA wanneer een gedeelte van de hersenen tijdelijk te weinig bloed krijgt. Daardoor werken bepaalde hersencellen tijdelijk minder goed of helemaal niet. TIA staat voor Transient Ischaemic Attack. Vrij vertaald is dit een ‘voorbijgaande doorbloedingsstoornis’. Sommigen noemen het ‘een voorbijgaande beroerte’.

Bijbalontsteking

(Urologie)

Een ontsteking van de bijbal komt vaak voor bij een prostaatontsteking en is een aandoening die veelal op oudere leeftijd voorkomt.

Bijziendheid (myopie)

(Oogheelkunde)

Het onvermogen om dingen in de verte duidelijk te zien.

Bindvliesonsteking door virus of bacterie

(Oogheelkunde)

Het oogwit en de binnenkant van de oogleden zijn bekleed met een dun laagje weefsel dat we bindvlies noemen. Een bindvliesontsteking (conjunctivitis) wordt meestal veroorzaakt door virussen of bacteriën. Dit soort ontstekingen is besmettelijk maar onschuldig. Het gaat meestal binnen een week vanzelf over, net als een verkoudheid. Meestal begint de ontsteking aan één oog. Na enkele dagen kan het andere oog ook ontstoken raken. Het oogwit en de binnenkant van de oogleden worden rood. U krijgt last van geïrriteerde, branderige, tranende ogen. In de ooghoeken en rond de wimpers kan pus zitten. Daardoor kunnen de oogleden vooral ’s ochtends aan elkaar vast plakken. Een bindvliesontsteking kan samengaan met verkoudheid en keelklachten.

Bindvliesontsteking door contactallergie

(Oogheelkunde)

Het bindvlies is een dun vlies dat het oogwit en de binnenzijde van de oogleden bedekt. Een bindvliesontsteking kan ontstaan na contact van uw oog met een stof waarvoor u overgevoelig bent.

Bipolaire stoornis

(Psychiatrie)

De bipolaire stoornis heet ook wel manisch-depressieve stoornis. Bij de bipolaire stoornis wisselt de stemming sterk tussen twee extremen: heel erg uitgelaten of juist heel erg neerslachtig. De periode waarin iemand heel erg uitgelaten of opgewonden is, heet manie. Iemand is overdreven vrolijk, maar kan ook snel boos zijn. De periode waarin iemand zeer somber is, heet depressie. Tussen de twee periodes is de stemming vaak normaal. De uitgelaten of prikkelbare periode moet een paar dagen tot een paar weken duren, wil het een bipolaire stoornis zijn.

Blaaskanker

(Urologie)

Kwaadaardige of niet-kwaadaardige nieuwvormingen in de blaaswand. Blaastumoren veroorzaken eerst nog geen klachten, maar die kunnen later wel optreden: bloed in de urine, doffe pijn in de onderbuik en moeilijk kunnen plassen.

Blaasontsteking

(Urologie)

De blaas is de opslagplaats voor urine en zit onder in de buik. Via de urinebuis kan de urine naar buiten. Bij een blaasontsteking is de wand aan de binnenkant van de blaas ontstoken. Soms is ook de urinebuis ontstoken. Een blaasontsteking geeft meestal pijn bij het plassen. Het kan zijn dat u vaak naar het toilet moet en dan telkens een klein beetje plast. Sommige mensen hebben aldoor het gevoel dat ze moeten plassen. Een blaasontsteking kan een drukkend of pijnlijk gevoel in uw onderbuik of in uw rug veroorzaken. De urine ruikt soms onaangenaam of is troebel. Soms zit er bloed in de urine.

Resultaten 1 t/m 20 van 49


De gastvrouw helpt graag
De gastvrouw helpt graag
NVZ Kwaliteitsvenster
NVZ Kwaliteitsvenster
Stuur een e-kaartje
Stuur een e-kaartje
Koop een bloemetje
Koop een bloemetje
Bezoek ons restaurant
Bezoek ons restaurant
Een Santeon ziekenhuis