Zoutbelastingstest

Wat is een zoutbelastingstest?

Een zoutbelastingstest wordt meestal na een bloed- en/of urineonderzoek gedaan. Als uit een of beide testen blijkt dat u hyperaldosteronisme hebt, wordt een zoutbelastingstest gedaan om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen.

Hoe wordt een zoutbelastingstest gedaan?

Een zoutbelastingstest wordt tijdens een dagopname gedaan. U krijgt een infuus in uw arm waarin een zoutoplossing zit. Dit krijgt u vier uur lang. Voor en na het onderzoek wordt uw bloed gemeten. Zo wordt bepaald wat het aldosterongehalte is. Als u hyperaldosteronisme hebt, daalt het aldosteron niet of te weinig na het zoutinfuus, anders wel.

Waar wordt een zoutbelastingstest gedaan?

Een zoutbelastingstest wordt tijdens de dagopname gedaan.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.