Vulvaspreekuur

Het vulvaspreekuur is een gezamenlijk spreekuur van een dermatoloog en een gynaecoloog voor vrouwen met klachten aan de vulva (uitwendige geslachtsorganen).

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts verwijst u naar het vulvaspreekuur. Bel de poli dermatologie voor een afspraak. Of vul het online formulier in op deze website.

Afspraak afzeggen of wijzigen 
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Of vul het online formulier in op deze website. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

  • U meldt zich bij de balie van de poli. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten.
  • Vervolgens neemt u plaats in de wachtkamer.
  • De doktersassistente roept u op en brengt u naar een onderzoekskamer. Zij ondersteunt de artsen  tijdens het spreekuur.
  • De gynaecoloog en de dermatoloog onderzoeken u gezamenlijk. Daarna bepalen ze samen met u het vervolg. Dat kan een vervolgonderzoek zijn, een controleafspraak of een behandeling.
  • Soms wordt een klein stukje weefsel (biopt) afgenomen voor microscopisch onderzoek. U krijgt daarvoor een verdoving. Dat kan even pijnlijk zijn, maar van het biopt zelf voelt u doorgaans niets. De uitslag van het biopt is binnen 2 weken bekend. 

Bereikbaarheid

Afdeling
Vulvaspreekuur, polikliniek dermatologie, melden bij Meldpunt Jonkerbosch. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres 
CWZ Polikliniek Jonkerbosch
Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CL Nijmegen
Let op: poli is niet in het ziekenhuis, naar routebeschrijving.

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 80 40 (van 8.30 - 17.00 uur)

Fax
024 365 80 44

Openingstijden
8.30 tot 17.00 uur

U verlaat hiermee de informatiepagina's over onderzoek weefselonderzoek.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.