Bekkenbodemproblemen

Deze treden op als de spieren die de onderkant van het bekken afsluiten te slap of te gespannen zijn.

Deze spieren steunen de organen in de onderbuik: blaas, endeldarm en bij vrouwen de baarmoeder. De spieren kunt u (bewust) aanspannen en ontspannen.

Toon meer

Bekkenbodemproblemen ontstaan wanneer de bekkenbodem niet meer goed werkt. Dit kan komen door verkeerd plas- of ontlastingsgedrag, een beschadiging of een chronische ziekte (bijvoorbeeld MS, dwarslaesie of andere neurologische stoornissen). De spieren in de bekkenbodem worden te slap of juist te gespannen. Bekkenbodemproblemen komen vooral voor bij vrouwen, maar ook mannen kunnen er last van krijgen. De klachten grijpen vaak diep in in het dagelijks leven. Veel mensen vinden het moeilijk om erover te praten.

Klachten / symptomen bekkenbodemproblemen

Zijn de spieren verslapt? U kunt dan bijvoorbeeld last krijgen van:

Zijn de spieren te sterk gespannen? Dan kunt u last krijgen van:

Vaak heeft u een combinatie van meerdere klachten.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over onderzoek urodynamisch onderzoek.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.