Urodynamisch onderzoek

Dit onderzoek stelt vast wat de oorzaak is van uw plasklachten.

Urodynamisch onderzoek is de medische naam voor een blaasfunctie-onderzoek.

Hoe wordt een urodynamisch onderzoek gedaan?

De verpleegkundige brengt dunne slangetjes in via de plasbuis en endeldarm of vagina. Via het slangetje vult zij de blaas met water. Vervolgens worden metingen gedaan van de blaasinhoud, de blaasdruk, de afsluiting van de blaas, het urineverlies en de uitstroomsnelheid van de urine. Tijdens het onderzoek vraagt de verpleegkundige aan u om aan te geven:

  • Als u de eerste aandrang voelt om te plassen 
  • Het moment dat u naar het toilet zou gaan 
  • Als u de plas niet meer kunt ophouden

Bij het laatste punt stopt de verpleegkundige het vullen. Daarna moet u uitplassen langs het slangetje dat in uw blaas zit.

Wanneer krijgt u een urodynamisch onderzoek?

U krijgt een urodynamisch onderzoek als u klachten heeft die te maken kunnen hebben met ongewild urineverlies of andere plasklachten.

Waar gebeurt een urodynamisch onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek urologie. Het duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.