Urineonderzoek bij kinderen

Onderzoek van urine op mogelijke ziektes of infecties. 

Soms wil de arts de urine van uw kind onderzoeken. Uit een urineonderzoek is veel informatie te halen. Zo wordt de oorzaak van de klachten van uw kind gezocht.

Hoe verloopt een urineonderzoek?

Voor een urineonderzoek moet uw kind meestal bij de huisarts of in het ziekenhuis een potje urine inleveren. Het flesje met urine levert u in bij de arts of assistent. De urine gaat naar het laboratorium voor onderzoek. Daar kunnen ze met teststrookjes bepaalde stoffen meten, zoals bloed, eiwit en suiker. Deze stoffen zitten normaal niet in de urine. Daarnaast bekijkt de laboratoriummedewerker de urine onder de microscoop om te zien of er vreemde dingen in zitten. Verder kan men onderzoeken of er bacteriën in de urine zitten.

Waar vindt een urineonderzoek plaats?

De huisarts vraagt het onderzoek aan. Thuis (of op de polikliniek urologie) wordt er in een potje geplast en dat wordt onderzocht door bijvoorbeeld de huisarts.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.