Uitgebreid geriatrisch onderzoek: comprehensive geriatric assessment (CGA)

Wat is een comprehensive geriatric assessment (CGA)?

‘Comprehensive geriatric assessment’ is de naam voor het uitgebreide onderzoek dat de klinisch geriater doet als een patiënt de eerste keer komt. Achteruitgang in functioneren bij ouderen wordt meestal niet veroorzaakt door één ziekte of één probleem, maar door verschillende problemen tegelijkertijd. Dit wordt vaak pas duidelijk na systematisch geriatrisch onderzoek. Met dit onderzoek ontstaat een totaal beeld van de patiënt en kan uitleg gegeven worden over de aanwezige ziektes en een behandelplan worden gemaakt.

Het geriatrisch onderzoek duurt ongeveer twee en een half uur. Het is een multidisciplinair onderzoek. Dat betekent dat ook andere hulpverleners onderdelen hiervan doen zoals de geriatrie verpleegkundige, de doktersassistente, de fysiotherapeut of de psycholoog.

Tijdens het uitgebreide geriatrisch onderzoek wordt ook met een mantelzorger gesproken (hetero-anamnese). Dit kan een familielid zijn, maar kan ook een goede andere bekende van de patiënt zijn. Zij kunnen helpen de klachten te verhelderen en vertellen over welke zorg patiënt ontvangt.

Het CGA richt zich op de volgende vier onderdelen:

1. Lichamelijk onderzoek
Hierbij vraagt de klinisch geriater naar lichamelijke klachten en onderzoekt hij de patiënt van top tot teen. De arts vraagt ook naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt en de medicijnen die de patiënt gebruikt. Neemt hij die altijd op het juiste moment en de afgesproken manier? Vaak wordt ook een bloedonderzoek of röntgenonderzoek gedaan.

2. Psychisch onderzoek
Hierbij doet de klinisch geriater een onderzoek naar het psychisch functioneren. Hij stelt vragen om het geheugen van de patiënt te testen. Ook onderzoekt hij of de patiënt een depressie/somberte heeft.

3. Functioneel onderzoek
Hierbij worden vragen gesteld om erachter te komen wat de patiënt zelf kan. Daarnaast wordt er gekeken naar de mobiliteit, het horen en zien, en welke hulpmiddelen de patiënt daarbij gebruikt of nodig heeft.

4. Sociaal onderzoek
Hierbij wordt onderzocht of de patiënt bijvoorbeeld eenzaam is en of er genoeg steun is van zijn omgeving. Ook wordt naar de levensgeschiedenis gevraagd, om beter te begrijpen wat belangrijk is voor de patiënt.

Met de uitkomsten van het geriatrisch onderzoek maakt de arts samen met de patiënt een behandelplan. Dat is erop gericht om patiënt zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wanneer krijgt u een uitgebreid geriatrisch onderzoek?

De huisarts of andere behandelaar kan u verwijzen als er mogelijk meerdere aandoeningen tegelijkertijd spelen. Ook aspecifieke ziektebeelden en klachten, en onverklaarde achteruitgang van functioneren kunnen een reden zijn. Meer informatie vindt u in de folder van de polikliniek geriatrie.

Ook kan het uitgebreide geriatrische onderzoek plaatsvinden na een recente ziekenhuisopname. Dit is om te kijken of problemen van toen goed zijn hersteld (bijvoorbeeld of het geheugen is hersteld na acute verwardheid bij ziekte) en verdere analyse en behandeling te kunnen doen in rustiger vaarwater.

Ook kan het krijgen van het totaalbeeld van belang zijn voordat een grote behandeling of ingreep wordt ingezet. Lees hiervoor de folder polikliniek geriatrie bezoek voorafgaand aan een medische ingreep/operatie.

Wat kan de afdeling geriatrie in CWZ specifiek bieden?

Bij CWZ Nijmegen is de ouderenzorg een speerpunt. Onderzoek en behandeling worden volledig afgestemd op de behoefte van de patiënt. Aandacht voor de patiënt staat centraal. De manier van werken houdt rekening met wat de patiënt qua belasting aankan. Tijdens elke behandeling of opname zijn de medewerkers geriatrie, zowel klinisch geriaters als verpleegkundigen, laagdrempelig voor alle afdelingen bereikbaar. Zowel tijdens een opname als een polibezoek kunnen de medewerkers geriatrie op verzoek meedenken en meebehandelen. 

Waar gebeurt geriatrisch onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek geriatrie.

Meer informatie over het uitgebreide geriatrische onderzoek

Website van de Nederlandse vereniging voor klinische geriatrie