Taalonderzoek

Door middel van dit onderzoek wordt er in kaart gebracht op welke gebieden de taal is aangetast.

Het gaat hier om lezen, schrijven, begrijpen en/of spreken. De logopedist bespreekt de resultaten met u. Een ander woord voor taalonderzoek is afasieonderzoek.

Hoe gaat een taalonderzoek?

Bij dit onderzoek krijgt u verschillende opdrachten om uit te voeren. De logopedist zal deze met u bespreken.

Waarom krijg u een taalonderzoek?

U krijgt dit onderzoek als de arts of logopedist vermoedt dat u afasie heeft.

Waar gebeurt een taalonderzoek?

Taalonderzoek gebeurt aan het bed of op de afdeling logopedie.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

A

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.