Structureel echoscopisch onderzoek

Wat is een Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)?

Elke zwangere vrouw krijgt tijdens haar zwangerschap een SEO echo. Deze echo wordt ook wel de 20 weken echo genoemd. Deze uitgebreide echo is onderdeel van de prenatale screening. Met de 20 weken echo kan een echoscopist aangeboren afwijkingen ontdekken bij het kind. Tevens wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de organen van uw kind en wordt gekeken of het kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Wanneer vermoed wordt dat er een afwijking is, wordt u doorverwezen voor verder gespecialiseerd prenataal onderzoek.

Wanneer krijgt u een 20-weken echo?

De 20-weken echo vindt plaats tussen de 18 en 21 weken zwangerschap. Bij voorkeur tussen week 19 en week 20 in de zwangerschap.

Waar gebeurt een 20-weken echo?

Een 20-weken echo vindt plaats op de polikliniek gynaecologie/verloskunde van CWZ.

Wat gebeurt er tijdens een 20-weken echo?

Het maken van de echo duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens het echoscopisch onderzoek krijgt u uitleg over de echobeelden.

De uitslag van uw 20-weken echo

De echoscopist bespreekt aansluitend aan het onderzoek de uitslag met u.

Andere soorten prenatale screening

Meer over de 20-weken echo

Meer informatie is te vinden op:

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.