Stemonderzoek

Bij een stemonderzoek brengt de logopedist uw stem in kaart.

Bij een stemonderzoek wordt het volgende gedaan en onderzocht:

  • analyse van het stemprobleem
  • de ernst van het stemprobleem
  • meting aan de stem

Hoe gaat een stemonderzoek?

Tijdens een stemonderzoek brengt de logopedist uw stem in kaart. Hiervoor gebruikt zij zo nodig een speciaal computerprogramma: de automatische fonetograaf. Verder zal zij voelen aan de keel (palperen) en vragen u opdrachten uit te voeren.

Waarom krijg u een stemonderzoek?

U krijgt dit onderzoek als u stemproblemen heeft.

Waar gebeurt een stemonderzoek?

Een stemonderzoek gebeurt op de afdeling logopedie of op de polikliniek KNO.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.