SSEP

Met een SSEP worden de reacties van uw zenuwbanen onderzocht.

De reacties van uw zenuwbanen in zenuwen, ruggenmerg en hersenen op kleine elektrische stroompjes worden onderzocht. Deze worden toegediend op enkele plaatsen op de huid. Hiermee proberen wij achter de oorzaak van uw klachten te komen.

Hoe gebeurt een SSEP?

 • Tijdens het onderzoek ligt u op een bed.
 • De laborant zal u vragen zich zoveel mogelijk te ontspannen.
 • Door de laborant worden enkele elektroden (kleine metalen plaatjes) op verschillende plaatsen op de huid van uw hoofd en lichaam geplakt.
 • Vervolgens worden er op de huid van arm en/of been afzonderlijk een reeks lichte stroompjes toegediend. Deze zijn geheel ongevaarlijk.
 • De elektroden vangen de reacties van de zenuwen, ruggenmerg en hersenen op en geven deze door aan de computer voor verdere verwerking.
 • Meestal wordt zowel de rechter- als de linkerzijde onderzocht.

Voorbereiding

 • Om het onderzoek zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat de huid schoon is en vrij van lotion of crème.
 • Ook is het erg belangrijk dat uw armen en benen warm zijn. Vooral voor het onderzoek van de zenuwen in handen en voeten is dit belangrijk.
 • U kunt hiervoor zorgen door vóór vertrek van huis dichte schoenen en dikke kousen aan te trekken en een jas of trui met lange mouwen.
 • Als u snel koude handen heeft, is het raadzaam handschoenen aan te trekken.
 • Mocht de temperatuur toch te laag zijn, dan worden uw armen en/of benen verwarmd met behulp van warmtepakkingen.
 • Was vóór het onderzoek thuis uw haar, eventueel al de avond tevoren.
 • Gebruik daarna geen haarlak, vet, crème of gel en zorg ervoor dat uw haar droog is als het onderzoek begint.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door de klinisch neurofysioloog en vervolgens doorgestuurd naar uw behandelend arts.
De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen:

 • van uw specialist bij uw eerst volgende bezoek aan de polikliniek
 • bij een telefonisch consult
 • of  na 10 tot 14 dagen bij uw huisarts

 

Waar gebeurt een SEPP?

Een SEPP wordt gemaakt op de afdeling klinische neurofysiologie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.