Spierbelastingstest maligne hyperthermie

Een spierbelastingstest is geschikt om de voorbestemming van MH betrouwbaar aan te tonen of uit te sluiten.

Er zijn al tal van testen ontwikkeld op dit gebied. Maar alleen spierbelastingstest is geschikt om de voorbestemming van MH betrouwbaar aan te tonen of uit te sluiten.Bij deze test wordt in een speciale laboratoirumopstelling de spier belast met halothane en caffeine. Door middel van een spierbiopsie kunnen we de voorbestemming van MH dan aantonen of uitsluiten.

Hoe gebeurt een spierbelastingstest bij maligne hyperthermie?

In CWZ halen we een stukje spier uit het bovenbeen waarop in het laboratorium anesthesie wordt gegeven. Deze test wordt in Europa, en dus ook hier in Nederland, uitgevoerd volgens een gestandardiseerd onderzoeksprotocol opgesteld door de Europese Groep voor Maligne Hyperthermie. Ook het CWZ-laboratorium maakt deel uit van deze groep. 

Wat als de test positief is?

Mensen bij wie de spierbelastingstest positief is of die een verandering in RYR1 hebben, mogen nooit meer anesthesiegassen zoals halothane, enflurane, isoflurane, sevoflurane of desflurane of de spierverslapper succinylcholine toegediend krijgen. In voorkomende gevallen is dus een aanpassing van de narcose nodig. Deze veiligheidsmaatregel geldt ook voor alle directe familieleden totdat een voorbeschikking is uitgesloten.

Waarom naar CWZ bij maligne hyperthermie?

  • In CWZ is het landelijke expertisecentrum maligne hyperthermie gevestigd
  • Dit centrum is erkend door het ministerie van VWS
  • Het centrum heeft ook een Europese erkenning: is aangesloten bij de European Maligne Hyperthermie Group
  • Veel wetenschappelijk onderzoek in internationaal verband
  • Goede samenwerking binnen en buiten CWZ met klinisch chemici, neurologen, chirurgen, klinisch genetici, en biochemici
  • Vast aanspreekpunt voor de Vereniging Spierziekten Nederland
  • Enige ziekenhuis dat spierbelastingtest uitvoert
  • Samenwerking met Radboudumc voor genetisch onderzoek
  • Goede mogelijkheden voor behandeling.
  •  

Waar gebeurt een spierbelastingstest bij maligne hyperthermie?

Tijdens een dagbehandeling neemt de chirurg een stukje spier uit het bovenbeen. In het laboratorium wordt vervolgens onderzocht wat er met de spier gebeurt als deze anesthesie krijgt.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.