Slokdarm-echocardiografie

Met een echocardiografie kan het functioneren van het hart worden onderzocht.

Indien een echocardiografie gemaakt via de borstwand onvoldoende informatie oplevert kan er gekozen worden voor een slokdarmechocardiografie. Ook wel transoesophagale echocardiografie (TEE) genoemd.

Hierbij word vanuit de slokdarm naar het functioneren van het hart gekeken. Dit is een meer belastend onderzoek en wordt daarom alleen gedaan als dit echt nodig is.

Hoe wordt het onderzoek gedaan?

Een dunne slang wordt via de mond en keelholte in de slokdarm gebracht. In deze slang zit een soort microfoontje dat het hart in beeld brengt. Zo kunnen sommige structuren van het hart en de aorta (grote lichaamsslagader) beter in beeld worden gebracht. De slokdarm ligt namelijk direct tegen de achterwand van het hart.

Tijdens dit onderzoek blijft de luchtweg vrij en kunt u dus normaal ademen. De cardioloog voert dit onderzoek uit samen met de echolaborant.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Welke voorbereiding is er nodig?

  • U dient minimaal 4 uur voor dit onderzoek niets meer te eten of drinken.
  • 10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 1B. U wordt daar verwezen naar de wachtruimte op B26.
  • Wanneer u aan de beurt bent, wordt u opgehaald. Een familielid of begeleider mag, als u dit wenst, tijdens het onderzoek aanwezig zijn.

In sommige gevallen wordt er tijdens dit onderzoek sedatie of volledige narcose gegeven. Er dienen dan uitgebreidere voorbereidingen getroffen te worden welke vooraf duidelijk met de arts besproken moeten zijn. Tevens zal het onderzoek dan ook op een andere locatie gaan plaatsvinden.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.