PSA test

Bij een PSA test kijkt de arts of het PSA in het bloed niet te hoog is.

PSA is de afkorting voor Prostaat Specifiek Antigeen. Het is de naam van een eiwit dat de prostaat aanmaakt. Het eiwit kan in het bloed worden gemeten.

Toon meer

Iedere gezonde man heeft een PSA-waarde die meestal normaal is. Als het PSA verhoogd is, kan dit wijzen op prostaatkanker, prostaatontsteking of een goedaardige prostaatvergroting. Bij gezonde mannen is de PSA waarde soms ook te hoog. Het is dus ook goed mogelijk dat er helemaal niks aan de hand is.

Hoe wordt een PSA test gedaan?

PSA wordt alleen in de prostaat gemaakt en wordt door de prostaat afgegeven in het bloed. Om het PSA te meten is een bloedonderzoek nodig. Hiervoor moet u bloed laten prikken. Uit dit onderzoek blijkt of uw PSA waarde te hoog of normaal is. Als de waarde te hoog is, besluit de uroloog vaak om echografisch onderzoek van de prostaat met een biopsie te doen om zeker te weten of u geen prostaatkanker heeft.

Wanneer krijgt u een PSA test?

Een PSA test wordt gedaan om een aantal redenen:

  • om te zien of er sprake is van prostaatkanker
  • om te zien op er een stukje prostaatweefsel onderzocht moet worden (biopsie)
  • om het effect van een prostaatkankerbehandeling te volgen

Waar gebeurt een PSA test?

U kunt bloed laten prikken bij de afdeling bloedafname in het ziekenhuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Ook kunt u terecht bij één van de prikposten dichter bij u in de buurt.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.