Persoonlijkheidsonderzoek bij kinderen

Bij persoonlijkheidsonderzoek kijkt de psycholoog naar de belevingswereld van een kind.

Hoe denkt, voelt en gedraagt het kind zich in bepaalde situaties? Deze zijn bij dit onderzoek de hoofdvragen.

Hoe gaat een persoonlijkheidsonderzoek?

  • Dit onderzoek begint met een intakegesprek. Dit kan een half uur tot bijna twee uur duren. Van beide ouders wordt alle belangrijke informatie over het kind verzameld.
  • Daarnaast worden meestal vragenlijsten aan ouders meegegeven met het verzoek deze onafhankelijk van elkaar in te vullen. Dit alles geeft ons een goed beeld van de mogelijke problemen of juist de probleemloze kanten van uw kind. Dat is onmisbaar voor een goed onderzoek.
  • In een gesprek met beide ouders wordt de uitslag van het onderzoek en de vragenlijsten besproken. De kinderen mogen bij dit nagesprek aanwezig zijn.
  • Na de conclusies wordt er een advies gegeven, bijvoorbeeld voor een verdere behandeling of begeleiding, te nemen stappen in de aanpak of adviezen rond de schoolsituatie. Soms wordt een doorverwijzing naar een andere instelling of hulpverlener voorgesteld.
  • In goed overleg wordt met u en uw kind gezocht naar de best passende oplossing voor het kind.