NO-meting

Een NO-meting is een longfunctieonderszoek.

Bij een NO-meting meet de arts het stikstofgehalte in de lucht die u uitademt. Dit is om te kijken of er een ontsteking in de luchtwegen is. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld astma. Een andere naam voor NO-meting is stikstofmeting.

Hoe wordt een NO-meting gemaakt?

De arts vraagt u om helemaal uit te ademen. Daarna ademt u via een mondstuk weer helemaal in. De ingeademde lucht blaast u met een bepaalde snelheid weer uit.

Waar gebeurt een NO-meting?

Een NO-meting wordt gemaakt op de longfunctieafdeling.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

C

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.