Longspoeling

Bij een longspoeling spuit de longarts via een slangetje dat in uw luchtweg ligt (bronchoscoop), vloeistof in uw long en zuigt deze er direct weer uit.

Het spoelvocht bevat nu belangrijke informatie over uw longen. De vloeistof wordt in het laboratorium onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt welke cellen erin zitten en welke bacteriën aanwezig zijn. Dit onderzoek wordt ook wel een broncho¬alveolaire lavage genoemd, kortweg aangeduid met B.A.L.

Wanneer krijgt u een longspoeling?

De krijgt een longspoeling als een arts wil weten of u een van de volgende ziekten hebt:

Waar vindt een longspoeling plaats?

Een spoeling vindt plaats op de bronchoscopie kamer in het behandelcentrum.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.