Keuringen bedrijven: persluchtkeuring

Op basis van de brandweerwet vindt een periodiek medisch onderzoek plaats bij zowel de vrijwillige als de beroepsbrandweer.

De uitvoeringsinrichting is bij de Arbo-unie gebaseerd op de landelijke richtlijnen zoals deze zijn uitgewerkt in overleg met het Ministerie van Binnenlandse zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Toon meer

De medewerkers in de uitruk van de bedrijfsbrandweer dienen periodiek gekeurd te worden om de medische geschiktheid vast te stellen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen brandweerlieden met en zonder ademluchtbevoegdheid.

Voorbereiding op de keuring

U kunt hieronder de medische vragenlijst downloaden. Deze mag u ingevuld meebrengen naar uw afspraak.

Inhoud van de keuring

De inhoud van een persluchtkeuring is als volgt:

 • anamnese en bespreken vragenlijst
 • algemeen lichamelijk onderzoek
 • meten van bloeddruk lengte, gewicht, vetpercentage
 • spirometrie (=longfunctietest)
 • gehoortest
 • gezichtsscherpteonderzoek, kleurentest en gezichtsveldonderzoek
 • ECG (=hartfilmpje)
 • urine-onderzoek op eiwit, glucose
 • bloedmeting 
 • inspannings-ECG met ademgasanalyse voor brandweerlieden met adembevoegdheid en zonder ademgasanalyse voor mensen zonder adembevoegdheid

Vragenlijst

 • Sportmedische_vragenlijst_2017.pdf 06-2021 92 KB

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.