Metacholineprovocatietest bij kinderen

Een metacholineprovocatietest is een onderzoek van de luchtwegen.

Dit is een onderzoek om de prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen kan passen bij astma.

Hoe wordt een metacholineprovocatietest gedaan?

Tijdens de test zit uw kind in een stoel. Eerst moet er zo veel mogelijk lucht in een apparaat worden uitgeblazen. Daarna ademt uw kind metacholine in. Metacholine is een prikkelende stof. De meeste kinderen merken er bijna niets van, maar kinderen met astma kunnen het benauwd krijgen van metacholine. Nu blaast uw kind opnieuw zoveel mogelijk lucht uit. Er wordt een steeds hogere dosis metacholine geïnhaleerd. Als er een duidelijk verschil is met de hoeveelheid die uw kind uitblies voor de metacholine, wordt de test gestopt en de totale dosis metacholine berekend. Dit is de maat voor prikkelbaarheid van de luchtwegen. Is uw kind benauwd geworden tijdens de test, dan krijgt het medicijnen, daarmee herstellen de klachten en de longfunctie.

Het onderzoek duurt in totaal meestal niet langer dan een uur. Na het onderzoek kan uw kind nog een tijdje last hebben van keelpijn, prikkelhoest of heesheid. Dit gaat binnen een dag vanzelf weer over.

Waar gebeurt een metacholineprovocatietest?

Een metacholineprovocatietest wordt gedaan op de longfunctieafdeling.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.