Hartbewaking cardiologie B36

De patiënten op de hartbewaking (CCU) hebben hartklachten en worden nauwkeurig in de gaten gehouden door gespecialiseerde verpleegkundigen. De patiënten liggen op de hartbewaking aan de monitor om het hartritme en de hartfunctie te bewaken. Het hartritme, de bloeddruk en de ademhaling worden op deze afdeling continu bewaakt. Hierdoor is het mogelijk om snel tot behandeling over te gaan. Op de hartbewaking (CCU) worden patiënten met hartproblemen extra bewaakt. De hartbewaking valt onder de afdeling cardiologie

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Verblijf

De hartbewaking valt onder de afdeling cardiologie. Wij kunnen 7 patiënten verplegen. De afdeling heeft één 2-persoonskamer en vijf 1-persoonskamers.

Familiekamer

Soms maakt de toestand van de patiënt het wenselijk dat de familie in de buurt blijft. De familie kan dan gebruik maken van de familiekamer op de afdeling. Die kamer beschikt over een slaapbank en een bijzetbed. Het kan zijn dat meerdere families de kamer moeten delen. In sommige gevallen vraagt de verpleegkundige de kamer af te staan aan een andere familie. Vanwege de beperkte ruimte is het handig als familieleden zoveel mogelijk gebruik maken van de binnenhof.

Zorgverleners

Iedere patiënt heeft een vaste cardioloog. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de hartbewaking komt niet altijd uw eigen dokter langs. Dagelijks loopt een cardioloog visite. Ook werken er arts-assistenten, cardiologen in opleiding of physician assistents. Het meeste heeft u te maken met de gespecialiseerde (leerling) verpleegkundigen.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Bewakingsapparatuur

Bij alle patiënten observeren we voortdurend het hartritme met behulp van een bewakingsmonitor. Deze monitor en andere apparaten kunnen signalen geven in de vorm van een geluidsignaal. U hoeft niet ongerust te worden als een apparaat, de monitor of een infuuspomp een signaal geeft.

Contact

Telefoon
024 365 84 20

Afdeling
Verpleegafdeling B36

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

 

Dagindeling

Hele dag Roomservice (eten en drinken)
7.00 uur Medicijnenronde
8.00 uur Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Heeft u een revalidatieschema, dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten. Tussen 8.00 uur en 9.00 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek of een hartfilmpje gemaakt. Graag op de kamer blijven.
9.00 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
12.00 uur Medicijnronde
13.00 uur Tweede ronde bloedprikken indien nodig. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing.
15.00 uur Medicijnronde. Warme en koude dranken
18.00 uur Medicijnronde.
22.00 uur Medicijnronde
17.00 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
23.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over onderzoek hartkatheterisatie.