Fixatie-disparatieonderzoek

Met het fixatie-disparatieonderzoek maakt de orthoptist afwijkingen in de samenwerking tussen de ogen zichtbaar (fixatie-disparatie).

Hoe gebeurt een fixatie-disparatieonderzoek?

Tijdens het onderzoek kijkt de patiënt door een speciale bril met prisma‘s naar een kastje dat op 3 meter afstand staat. Op de buitenrand van het kastje staan letters en in het centrum ziet de patiënt een opening met 2 lichtgevende verticale strepen. Terwijl de patiënt door de speciale bril kijkt, wordt gevraagd wanneer de strepen recht onder elkaar staan. Dan wordt de prismasterkte veranderd en moeten de strepen weer onder elkaar komen. Dit gaat net zolang door totdat de patiënt alles dubbel ziet of een van de lijnen verdwijnt. De uitkomsten worden in een grafiek weergegeven. Dit is de fixatie-disparatiecurve. Deze curve geeft duidelijkheid over de mogelijkheden van een eventuele behandeling.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.